Trafikdata – trafiken i siffror

Att mäta trafikens utveckling är viktigt för att förstå effekten av olika åtgärder, dimensionera systemet och följa upp om utvecklingen går i riktning mot uppsatta mål.

Genom öppnandet av Gustavsviksbron och Skebäcksbron 2010 har antalet motorfordon i centrala Örebro minskat påtagligt. Jämfört med toppåret 2007 var antalet motorfordon in i det s.k. Citysnittet 15 procent lägre 2018.

Totalt ökade trafiken med motorfordon över det s.k. Svartåsnittet med 22 procent från 2000 till 2019, vilket är ungefär lika mycket som befolkningen ökade under perioden. Störst var ökningen på Västerleden, dvs. motorvägen genom staden. Trafiken på övriga broar över Svartån ökade endast med 3 procent.

Såväl befolkning som bilinnehav per invånare har ökat i kommunen och det finns idag 67 000 registrerade personbilar, en ökning med 30 procent sedan 2000.

Även om antalet bilar ökat påtagligt så körs varje bil i genomsnitt kortare idag än år 2000. Körsträckan per invånare är i princip oförändrad jämfört med år 2000.

Läs mer i Temarapport trafik 2023. Pdf, 2.5 MB.

Kartläggning och åtgärdsprogram

Kartor med bullernivåer

Statistik olyckor 2002–2022


År

Antal

olyckor

Totalt antal

skadade

Svårt

skadade

Dödsfall

2002

140

180

12

4

2003

130

170

14

1

2004

170

220

7

3

2005

210

250

9

1

2006

200

260

18

3

2007

190

250

12

0

2008

174

232

13

1

2009

147

181

6

2

2010

104

124

4

0

2011

126

164

11

0

2012

145

179

14

1

2013

119

164

14

0

2014

183

205

5

1

2015

201

193

13

2

2016

322

299

22

0

2017

343

315

17

1

2018

232

216

12

1

2019

271

262

5

1

2020

252

248

11

1

2021

207

204

6

1

2022

245

233

6

0


En resvaneundersökning har som syfte att kartlägga när, var och hur vi örebroare förflyttar oss. Kunskapen behövs för att dimensionera trafiksystemet och för att följa om förändringar sker i riktning mot de mål som finns.

Den senaste resvaneundersökningen genomfördes 2017, tillsammans med Region Örebro län. En ny undersökning är planerad våren 2023.

Resvanor i Region Örebro län 2017 Pdf, 7.7 MB.

Resvaneundersökning i Örebro kommun och i Kumla kommun hösten 2011 Pdf, 3.5 MB.

Attityd- och resvaneundersökning 2004 Pdf, 4.3 MB.

Resvaneundersökning Örebro kommun 2000 Pdf, 518.8 kB.

Uppföljning av trafiken i Örebro

Temarapport Trafik Pdf, 2.5 MB. är en uppföljning av trafiken i Örebro vars syfte är att sammanfatta och synliggöra förtjänster, brister och utvecklingsområden, i syfte att möjliggöra ständig förbättring i kommunens arbete med trafikfrågor.

Senast uppdaterad:
Publicerad: