Kollektivtrafik

Örebro kommun utvecklar kollektivtrafiken i samarbete med Region Örebro län. Regionen ansvarar för busstrafiken, medan kommunen ansvarar för busshållplatser, bygga bussgator och möjliggöra bussprioritering i trafiksignaler.

För dig, miljön och klimatet

Genom att fler väljer att resa tillsammans minskar utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen, samtidigt som trafiken på vägarna minskar. Undersökningar visar att de som åker kollektivt rör sig fyra gånger så mycket som de som kör bil. Dessutom kan du vila, läsa eller arbeta utan att behöva koncentrera dig för trafiken runt omkring.

I en växande stad är det många som behöver transportera sig. Då ytan i staden är begränsad är det viktig att erbjuda alternativa färdmedel till bilen, vilka tar mindre plats och har en högre kapacitet. Genom att få fler att välja bussen kan Örebro fortsätta växa utan att människors tillgänglighet försämras.

I Örebro kommun jobbar vi tillsammans med Region Örebro Län för att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken så att fler ska välja att resa kollektivt.

Illustration bilar, cyklar och en buss

Snabba bussar (BRT)

Örebro kommun förbereder tillsammans med Region Örebro län ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem som kallas BRT (Bus Rapid Transit).

Biogas

Stadsbussarna i Örebro, och många regionala bussar, drivs av biogas. Biogasbussarna bidrar till en bättre luftmiljö och är bättre för klimatet eftersom biogasen är ett förnybart drivmedel.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!