Kollektivtrafik

Örebro kommun utvecklar kollektivtrafiken i samarbete med Region Örebro län. Regionen ansvarar för busstrafiken, medan kommunen ansvarar för busshållplatser, bygga bussgator och möjliggöra bussprioritering i trafiksignaler.

För dig, miljön och klimatet

Genom att fler väljer att resa tillsammans minskar utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen, samtidigt som trafiken på vägarna minskar. Undersökningar visar att de som åker kollektivt rör sig fyra gånger så mycket som de som kör bil. Dessutom kan du vila, läsa eller arbeta utan att behöva koncentrera dig för trafiken runt omkring.

I en växande stad är det många som behöver transportera sig. Då ytan i staden är begränsad är det viktig att erbjuda alternativa färdmedel till bilen, vilka tar mindre plats och har en högre kapacitet. Genom att få fler att välja bussen kan Örebro fortsätta växa utan att människors tillgänglighet försämras.

I Örebro kommun jobbar vi tillsammans med Region Örebro Län för att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken så att fler ska välja att resa kollektivt.

Illustration bilar, cyklar och en buss

Snabba bussar (BRT)

Örebro kommun förbereder tillsammans med Region Örebro län ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem som kallas BRT (Bus Rapid Transit).

Nytt linjenät för stadstrafiken

I december 2024 införs ett nytt linjenät för stadsbussarna i Örebro. Syftet är att öka resandet genom att skapa snabbare och tätare trafik där resandet är som störst. Samtliga sju linjer har resecentrum som den centrala bytespunkten, vilket underlättar byte mellan stadstrafik, regiontrafik och tåg. Två av de sju linjerna ingår i snabbussystemet (BRT) som förbinder staden med egna busskörfiler.

Mer information finns hos Region Örebro län.

Biogas och eldrift

Stadsbussarna i Örebro, och många regionala bussar, drivs av biogas. Biogasbussarna är bättre för klimatet eftersom biogasen är ett förnybart drivmedel.

Successivt kommer biogasbussarna att ersättas av eldrivna bussar i stadstrafiken och på vissa regionala sträckor. De första elbussarna kommer att sättas i trafik hösten 2023.

Senast uppdaterad:
Publicerad: