Kollektivtrafik

Vi samarbetar med Region Örebro län för en utveckling av kollektivtrafiken genom att bland annat bygga ut infrastruktur och hållplatser. Regionen ansvarar via Länstrafiken för både Örebro stadsbuss och Landsortsbuss. Kommunen ansvarar för att tillhandahålla och tillgänglighetsanpassa busshållplatser, bygga bussgator och tillämpa bussprioritering i trafiksignaler.

För dig, miljön och klimatet

Genom att fler väljer att resa tillsammans minskar utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen, samtidigt som trafiken på vägarna minskar. Undersökningar visar att de som åker kollektivt rör sig fyra gånger så mycket som de som kör bil. Dessutom kan du vila, läsa eller arbeta utan att behöva koncentrera dig för trafiken runt omkring.

I en växande stad är det många som behöver transportera sig. Då ytan i staden är begränsad är det viktig att erbjuda alternativa färdmedel till bilen, vilka tar mindre plats och har en högre kapacitet. Genom att få fler att välja bussen kan Örebro fortsätta växa utan att människors tillgänglighet försämras. I Örebro kommun jobbar vi tillsammans med Region Örebro Län för att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken så att fler ska välja att resa kollektivt.

Illustration bilar, cyklar och en buss

Biogas

När du åker buss gör du dig själv, andra, miljön och klimatet en stor tjänst. Örebro Stadsbuss drivs av Biogas. Biogasbussarna släpper ut ytterst få farliga partiklar – faktiskt så gott som ingenting jämfört med fordon som går på bensin och diesel. Det gör att luften i stan blir betydligt bättre ju fler som ställer bilen och i stället åker stadsbuss.

Biogasbussen är även bättre för klimatet då koldioxiden i avgaserna kommer från växtriket och därmed inte tillför några växthusgaser som påverkar klimatet negativt.

Namn på bussarna

Örebro har stadsbussarna namn efter personer som betytt mycket för staden. I dokumentet "Namn på stadsbussarna i Örebro (pdf, 404.1 kB)" finns en lista på alla personer som har sitt namn på bussarna.

Senast uppdaterad: 28 september 2020
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!