Skapande skola

Syftet med Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturen som en del av lärandet i skolan. Anslaget från Kulturrådet för Skapande skola beräknas att uppgå till totalt 169 miljoner kr från och med 2013, och omfatta förskoleklass–årskurs 9. Det är första året som förskoleklassen kan ta del av Skapande skola.

Tidigare har Örebro kommun fått:

  • 500 000 kronor för kalenderåret 2009.
  • 500 000 kronor för läsåret 2009/2010.
  • 750 000 kronor för läsåret 2010/2011.
  • 925 000 kronor för läsåret 2011/2012.
  • 1 360 000 kronor för läsåret 2012/2013

Bidragets syfte och användning

Om syftet och hur bidraget kan användas kan du läsa om på Kulturrådets webbplats - skapande skola.

Vill du veta mer?

Kulturskolan samordnar kontakterna mellan kulturutövare och förskoleklassen och grundskolan. Du hittar kontaktuppgifter till höger på sidan.

Dialog sker med kommunens projekt Entreprenörskap i skolan och Region Örebro läns satsning på Skapande skola.


Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!