Mänskliga rättighetsdagar i Örebro

Mänskliga Rättighetsdagarna planeras äga rum 20–24 oktober 2020 och arrangeras av civilsamhället i samarbete med Örebro kommun.

Syftet med Mänskliga Rättighetsdagarna är att mänskliga rättigheter och demokrati ska synliggöras och debatteras. Det blir dagar fyllda av aktiviteter runt om i Örebro där vi tillsammans lyfter frågor som berör människors rättigheter. Program för dagana publiceras i september/oktober.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vill din förening vara med?

Denna aktivitetsanmälan rör samtliga aktiviteter som sker under Mänskliga Rättighets­dagarna i Örebro 20–24 oktober 2020. Fyll i informationen så detaljerat som möjligt – den kommer att tryckas i vår gemensamma folder samt publiceras här på kommunens webbplats.

Om du inte vill fylla i aktivitetsanmälan digitalt kan du använda den här blanketten (pdf, 609.3 kB).

OBS! Utöver aktivitetsanmälan ska även en signerad samtyckesblankett (pdf, 500 kB) lämnas in senast den 23 augusti 2020.

Digitalt storgruppsmöte den 3 september kl 17.30-19.00

Projektgruppen kallar härmed till digitalt storgruppsmöte via Teams. Vi kommer skicka ut en möteslänk dagen innan mötet till de som har anmält sig. Även personer som inte själva har Teams kan ansluta till mötet via länken. Det är viktigt att man anger e-postadresser till alla som behöver möteslänk, t ex om man anmäler fler från samma organisation. Teckentolk är bokad för mötet.

Anmälan görs till mrdagarorebro@gmail.com senast den 1 september.

Frågor om MR-dagarna

Moni Höglund, representant i projektgruppen för Mänskliga rättighetsdagarna,
moni.hoglund@svenskakyrkan.se 019-15 46 64

Information om behandling av personuppgifter

Kommunstyrelsen behandlar dina personuppgifter i syfte att samla de arrangemang som görs under dessa dagar för att synliggöra civilsamhällets arbete med mänskliga rättigheter, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1a.

Läs mer om Örebro kommuns behandling av personuppgifter

Senast uppdaterad: 5 juni 2020
Publicerad: 3 april 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?