Mänskliga rättighetsdagar i Örebro

Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum 19-24 oktober 2019 och arrangeras av civilsamhället i samarbete med Örebro kommun. I år finns ett samarbete med Örebro universitet. 

Syftet med Mänskliga Rättighetsdagarna är att mänskliga rättigheter och demokrati ska synliggöras och debatteras. Målet är att tydliggöra hur rättigheter ska skyddas och hur kränkningar inskränker dessa rättigheter. Fredspristagaren Denis Mukwege besöker Örebro under några av dagarna och medverkar i programmet.

Arrangemang som sträcker sig över flera dagar

Memberment av Cecilia Jansson och Geoffrey Chadsey, utställning på Örebro konsthall, pågår t.o.m. 3 november

Under rubriken Memberment låter Cecilia Jansson och Geoffrey Chadsey människan träda fram som bärare av motstridiga biologiska och kulturella processer. Jansson visar skulpturala verk och Chadsey teckningar. Hos bägge konstnärerna gestaltas människan och hennes erfarenheter som någonting under ständig omvandling. Kroppen – liksom de föremål vi omger oss med – är en politiskt och historiskt betingad konstruktion. Världen får sin betydelse utifrån det sätt på vilket vi vistas i den och förmår förhålla oss till vårt arv.

Läs mer om utställningen på Örebro konsthalls webbplats.

Vill din förening vara med?

Evenemang i Vivalla den 22 oktober

Tisdag den 22 oktober planeras en gemensam eftermiddag och kväll i Vivalla. Vi vill gärna veta vad din förening vill göra under dagen eller om ni planerar att ordna en egen aktivitet under veckan.

Anmäl din förening här!

Berätta vad ni vill göra och anmäl din förening genom att svara på enkäten.

Sista dag för att anmäla din förening till evenemanget i Vivalla är den 4 juni.

Se henne, fotoutställning i S:t Nicolai kyrka, 19 oktober-3 november

"Se henne" är en utställning i S:t Nicolai kyrka i samband med dr Denis Mukweges Örebrobesök och Mänskliga rättighetsdagarna 2019. Bilderna har skänkts av sex kvinnliga fotografer i Örebroområdet och är också vinster i ett konstlotteri till förmån för Panzisjukhuset. Lottpris: 10 kr. Under hela utställningsperioden säljs lotter i Café Nikolai (mån–tors kl. 12–16, fre kl. 10–16.)

 • Tid: 19–27 oktober när kyrkan är öppen. Här kan du se öppettiderna
 • Plats: S:t Nicolai kyrka
 • Arrangör: Svenska kyrkan i Örebro
 • Kontakt: Jenny Holmberg, 019-15 45 21 och Marie-Anne Gustafsson, 019-15 46 10
Demokratin och du, en utställning från Forum för levande historia om demokrati på Vivalla bibliotek, 21–22 oktober

Att samtala, inkludera och lita på andra är grundläggande fundament i en demokrati. Men vad händer när samtalen tystnar, när förtroendet brister och när vi ställs mot dom? När känslan av delaktighet försvinner, och många slutar bry sig?

Historien visar att det som urholkar en demokrati ofta sker gradvis, steg för steg.
Och när stegen väl har tagits är det svårt att backa bandet.

Historien skrivs nu. Du är en del av den.

Läs mer om utställningen på Forum för levande historia.

Förskolekonsert i Nikolaikyrkan, 22-23 oktober, kl. 10-11

Alla barn har samma rättigheter och värde. Här är en konsert där vi tillsammans sjunger med hjärtat och hela kroppen. Vi säger välkommen till barn och deras vuxna.

 • Tid: 22 och 23 oktober, kl. 10-11
 • Plats: Nikolaikyrkan
 • Arrangör: Svenska kyrkan i Örebro
 • Tillgänglighet: teckenspråkstolkning
Teckenspråkssymbol

19 oktober

Sverigefinnar och finlandssvenskar, kl. 13.30–15

Historia, språk och fördomar. Från istiden fram till idag. Hans Raab gör en liten föreläsningsturné i bibliotek i Örebro län med föreläsningar med sverigefinskt tema. Till Örbro stadsbibliotek kommer han på inledningsdagen av Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro. Han arbetar som koordinator för finskt förvaltningsområde i Östhammars kommun och förutom stor kunskap om finska språket, Finlands historia och Tove Jansson är han också kunnig inom det tyska språket. Han föreläser alltid med glimten i ögat.

 • Plats: Örebro stadsbibliotek
 • Arrangör: Örebro stadsbibliotek
Föreställning: ”A perfect lover” kl. 13.30

En föreställning med efterföljande frågestund och öppet samtal om sexualitet, samtycke, roller och normer i spåren av MeToo. Föreställningen är riktad till vuxna som möter/jobbar med ungdomar.

 • Plats: Tegelbruket
 • Arrangör: Örebro läns Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna och Tegelbruket

20 oktober

Falun Dafa - prova på, kl. 13

Falun Dafa (även kallad Falun Gong) är en metod för självkultivering av kropp och själ. Den är en traditionell kinesisk qigongmetod som ökar det mentala och fysiska välbefinnandet. Det finns en serie av fyra stående övningar och en sittande meditationsövning. Man kultiverar sin karaktär genom att följa de universella principerna Sanning, Medkänsla och Tålamod. Denna uråldriga metod lärdes genom historien ut i enskildhet tills den introducerades 1992 till offentligheten av qigongmästaren Li Hongzhi i Kina. Många utövare världen över beskriver att man får bättre hälsa och mer energi. Metoden passar alla åldrar och är avgiftsfri.

 • Plats: Stadsparken, Wadköping längs Svartån
 • Arrangör: Svenska föreningen för Falun Dafa
Mat och prat för fred - multikulturell fest med gäster från olika religiösa grupper, kl. 15–19

Multikulturell fest med gäster från olika religiösa grupper.

 • Kostnad: 40 kr för maten
 • Plats: St. Mikaels kyrka, Hjärstavägen 33, Buss 6 mot Hjärsta gård.

21 oktober

Internationell afton, kl. 18

Verdandi bjuder in till en internationell afton med mat från olika delar av världen. Vi kommer att få höra Jessica Carlqvist och Kjell Sundqvist berätta om sin resa till Palestina, med fokus på mänskliga rättigheter. Sedan kommer vi att samtala kring kvinnors rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika.

 • Tid: 21 oktober kl. 18
 • Plats: Verdandis lokaler på Varbergagatan 190
 • Arrangör: Verdandi

22 oktober: Örebro - en plats för alla!

Tycker du också att Örebro ska vara en plats för alla? Tisdag den 22 oktober möts vi i Vivalla för att tillsammans ta ställning och aktivt värna om de mänskliga rättigheterna. På programmet står bland annat panelsamtal, föreläsningar, sagoläsning, teater och mycket mer. Det är fri entré till alla arrangemang.

Utställare på Vivalla torg, kl. 16–19.15

Hos våra utställare kan du lyssna på musik, tävla i frågesport, lyssna på intervjuer från scen, delta i barnaktiviteter och mycket mer. Mat och fika finns att köpa i caféet och restaurangen.

Utställare

Awesome People, Dövas förening Örebro, Fellingsbro Folkhögskola, Föreningen Balans Örebro län, Gemensam förening, Hjärnkoll Örebro län, Läkare i världen, Rädda Barnen Örebro, Svenska föreningen för Falun Dafa, Starka broar, Svenska Kyrkan i Örebro, Socialförvaltningen i Vivalla, Synskadades Riksförbund Örebro län, Vivalla Folkets Hus, Örebro FN-förening, Örebro Föreningsråd, Örebro Folkhögskola, Örebro kommun, Örebro läns Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Örebro, Rättighetscenter, Örebro Tjejjour

Föreläsningar

Diskrimineringslagen, kl. 16.30–17.15

Varmt välkommen på en crash-course i diskrimineringslagen. Under 45 minuter ges inblick i hur diskrimineringslagen fungerar och vilka rättigheter du har. Under passet tittar vi på verkliga fall utifrån diskrimineringsgrunderna och på de sex olika former av diskriminering som finns i lagen.

Innan och efter passet får du också chansen att prata med medarbetare från Örebro Rättighetscenter för att ställa dina frågor om verksamheten och diskutera diskriminering på ett ännu mer nära plan.

 • Tid: 22 oktober kl. 16.30–17.15
 • Plats: Folkhögskolan
 • Arrangör: Örebro rättighetscenter
 • Tillgänglighet: teckenspråkstolkning, tillgänglig lokal
Teckenspråkssymbol
Rullstolssymbol
Agenda 2030, kl. 16.30–17.15

Hur står det till med världen? Vilka är våra framsteg? Utmaningar?

FN-föreningen Örebro kommer att fördjupa er inom agenda 2030 - de ekonomiska, miljömässiga och sociala målen som gör en bättre värld möjlig – och ge er ett riktigt svar till hur det går för världen.

 • Tid: 22 oktober kl. 16.30–17.15
 • Plats: Folkhögskolan
 • Arrangör: Örebro rättighetscenter
 • Tillgänglighet: teckenspråkstolkning, tillgänglig lokal
Teckenspråkssymbol
Rullstolssymbol
Falun Gong - prova på, kl. 16.30–17.15

Falun Dafa (även kallad Falun Gong) är en metod för självkultivering av kropp och själ. Den är en traditionell kinesisk qigongmetod som ökar det mentala och fysiska välbefinnandet. Det finns en serie av fyra stående övningar och en sittande meditationsövning. Man kultiverar sin karaktär genom att följa de universella principerna Sanning, Medkänsla och Tålamod. Denna uråldriga metod lärdes genom historien ut i enskildhet tills den introducerades 1992 till offentligheten av qigongmästaren Li Hongzhi i Kina. Många utövare världen över beskriver att man får bättre hälsa och mer energi. Metoden passar alla åldrar och är avgiftsfri.

 • Tid: 22 oktober kl. 16.30–17.15
 • Plats: Folkhögskolan
 • Arrangör: Svenska Föreningen för Falun Dafa
Vilken rätt har barn att själva välja livsåskådning? kl. 16.30–18.30

En värderingsövning: Publiken svarar på ett antal frågor om barns rättigheter med hjälp av sin mobiltelefon. Efter att vi ser hur publiken svarar diskuterar vi svaren tillsammans.

 • Tid: 22 oktober kl. 16.30–18.30
 • Plats: Vivalla bibliotek
 • Arrangör: Humanisterna Örebro
Tiggare kan ingen vara - föreläsning, kl. 17-18.15

Föreläsning med Jeanette Olsson och Gunilla Lundgren. Jeanette Olsson, uppvuxen i Vivalla, berättar tillsammans med Gunilla Lundgren om sin bok och om Jeanettes romska släkts historia.

 • Tid: 22 oktober kl. 17–18.15
 • Plats: Vivalla bibliotek
 • Arrangör: Vivalla bibliotek
 • Tillgänglighet: teckenspråkstolkning, tillgänglig lokal
Teckenspråkssymbol
Rullstolssymbol
Paneldiskussion om psykisk ohälsa, kl. 17.30-18.15

Håkan Pettersson och Stefan Vedin från Hjärnkoll leder en paneldiskussion utifrån egna erfarenheter av psykisk ohälsa. De berättar om sig själva och om Hjärnkoll och därefter får publiken ställa frågor.

 • Tid: 22 oktober kl. 17.30–18.15 
 • Plats: Folkhögskolan
 • Arrangör: Hjärnkoll Örebro län
 • Tillgänglighet: teckenspråkstolkning, tillgänglig lokal
Teckenspråkssymbol
Rullstolssymbol
Facundo Unia - Hatbrott, kl. 17.30-18.15

Pride 2003 i Stockholm. Solen skiner, det är feststämning i luften och paraden går med världens längsta regnbågsflagga genom Stockholms gator och torg. När tåget når Slottsbacken utanför slottet blir paraden attackerad av ett 100-tal nynazister. I attackens centrum står Facundo. De attackerar honom med sparkar, slag och tillhyggen. I sista stund blir han räddad av en civilpolis, annars hade han inte överlevt. Föreläsningen handlar om Facundos historia.

 • Tid: 22 oktober kl. 17.30–18.15
 • Plats: Folkhögskolan
 • Arrangör: RFSL Örebro
 • Tillgänglighet: teckenspråkstolkning, tillgänglig lokal
Teckenspråkssymbol
Rullstolssymbol
Att vara förälder - glädje och utmaning, kl. 17.30-18.15

Välkommen till ett program där du får möta vuxna som pratar om hur det är att vara förälder idag. Vi lyssnar till varandra och utbyter erfarenheter.

 • Tid: 22 oktober kl. 17.30–18.15
 • Plats: Svenska kyrkans lokal i Vivalla centrum
 • Arrangör: Svenska kyrkan i Örebro
 • Tillgänglighet: teckenspråkstolkning, tillgänglig lokal
Teckenspråkssymbol
Rullstolssymbol
Hedersmord i Afganistan, kl. 18.30-19.15

Varje år sker cirka 250 hedersmord i Afghanistan. Najibullah Zakhilwal har skrivit en bok om hedersmord i Afghanistan 2012. Han kommer berätta om hedersmord, om morden och offren, och om olika metoder som används för att döda kvinnlig släkt. I det stora flertalet hedersmord och mord på kvinnor blir förövaren aldrig bestraffad, varför? Nijibullah Zakhilwal delar många olika berättelser kopplade till temat.

 • Tid: 22 oktober kl. 18.30–19.15
 • Plats: Vivalla bibliotek
 • Arrangör: Afganska föreningen i Örebro
 • Tillgänglighet: teckenspråkstolkning, tillgänglig lokal
Teckenspråkssymbol
Rullstolssymbol
Sagoläsning på romani och svenska, kl. 18.30-19.15
 • Tid: 22 oktober kl. 18.30–19.15
 • Plats: Vivalla bibliotek
 • Arrangör: Gipsy Queens
 • Tillgänglighet: tillgänglig lokal
Rullstolssymbol
Jag är fan inte duktig: teater med Ewa Rydmark, kl. 18.30-19.15

Teatern handlar om Ewa Rydmarks liv med ensamhet, utanförskap, teckenspråk och samhällets stöd. Den är 45 min lång och presenteras på både teckenspråk och talad svenska.

 • Tid: 22 oktober kl. 18.30–19.15
 • Plats: Svenska kyrkans lokal i Vivalla centrum
 • Tillgänglighet: teckenspråkstolkning, tillgänglig lokal
Teckenspråkssymbol
Rullstolssymbol

22 oktober: övriga event

Demokrati - vem bryr sig? kl. 10-16

Demokratin i Sverige firar 100 år. Vissa menar att demokratin är hotad. Andra att den behöver vitaliseras. Demokratin kraftsamlar under 2019, på åtta platser runt om i landet arrangeras en demokratidag för demokratiarbetare, folkbildare och föreningsaktiva. Den 22 oktober är det dags i Örebro och deltagare från hela landet är välkomna. Dagen kommer att varvas med föreläsningar, musik, mat och samtal.

Det lokala föreningslivet inbjuds till panelsamtal och diskussioner kring hur vår demokrati mår idag och vilka utmaningar den står inför. Dagens moderatorer är Pelle Blohm och Jeanette Olsson.

Fika och registrering kl. 9.30. Vi bjuder på fika och förtäring under dagen.

Demokratidagen är ett kostnadsfritt evenemang. Föranmälan krävs, utebliven närvaro debiteras 400 kronor (du kan överlämna din plats till
någon annan). Anmäl dig på Medborgarskolans webbplats

 • Tid: 22 oktober kl. 10-16
 • Plats: Kulturarenan i Vivalla
 • Arrangör: Örebro läns Bildningsförbund
Föreläsning om språkdeprivation, kl. 13–14.30 INSTÄLLT

Föreläsning är tyvärr inställd.

 • Arrangör: Servicecenter Teckenspråk.
Teckenspråkssymbol
Barns rätt och kyrkans ansvar, kl. 18-19-30

Barn är värdefulla och skapade till Guds avbild. Många lever i en otrygg miljö och riskerar fysiskt eller psykiskt våld. Andra utnyttjas till arbete eller som barnsoldater. Hur arbetar kyrkor i centrala och södra Afrika med de högaktuella frågor som rör barns rättigheter och behov av skydd?

Medverkande: Anneli Dagernäs, regionledare för Afrika inom Evangeliska Frikyrkan
Symphorien Bouassi, kyrkoledare för Evangeliska Baptistkyrkan i Centralafrikanska Republiken

Gratis inträde. Ingen anmälan. Fika.

 • Tid: 22 oktober kl. 18–19.30
 • Plats: Immanuelskyrkan, Café Immanuel, Ekersgatan 15, Örebro
 • Arrangör: Immanuelskyrkan

23 oktober

Öppen föreläsning med nobelpristagaren Denis Mukwege, kl. 9–12

Örebro universitet bjuder in till en förmiddag om hedersvåld, våldsregimer och sexualiserat våld som vapen i krig och konflikter. Föreläsarna är förra årets nobelpristagare Denis Mukwege, Sofia Strid, docent i genusvetenskap och Rúna Baianstovu, lektor i socialt arbete. Sofia Strid berättar om sin forskning om våldsregimer och Rúna Baianstovus föreläsning handlar om hedersrelaterat våld.

Denis Mukwege håller sin föreläsning på franska och tolkas till svenska. Övriga föreläsningar hålls på svenska. Föreläsningarna kommer också att teckenspråkstolkas. Antalet platser är begränsat, så kom gärna i god tid.

Föreläsningarna kommer också att webbsändas på Örebro universitets webbsida.

 • Tid: 23 oktober, kl. 9-12
 • Arrangör: Örebro universitet
 • Plats: Aula Nova, Novahuset på Örebro univsersitet
HBTQ-café om situationen för HBTQ-personer i Serbien, kl. 18–20

Sofie Molitor studerar till socionom och valde att göra sin praktik på en HBTQ-organisation i Serbien. Under kvällen berättar hon om sina upplevelser i samband med resan.

 • Tid: onsdag 23 oktober kl. 18–20.
 • Plats: Nikolai Prästgård
 • Arrangör: Örebro Pastorat
 • Kontakt: Anna Forsström, Universitetsdiakon 019-15 47 01, anna.forsstrom@svenskakyrkan.se.

25 oktober

Fredsvandring, kl. 18-18.45

En vandring där vi stannar vid olika platser för att höra korta berättelser om ”människor som gör skillnad”.

Start kl. 18 vid Slottsparken.
Slut senast kl. 18.45 vid Olof Palmes torg där kören Gospel of Joy kommer att delta med sång.

Vandringen kommer att teckenspråkstolkas och blindtolkas. Vi vandrar med mikrofon och högtalare. Efter vandringen kan man fika i Nikolai prästgård och fortsätta prata Fred och Superheroes.

 • Tid: 25 oktober, kl. 18-18.45
 • Arrangör: Svenska kyrkan i Örebro
 • Kontakt Åsa Nausner, 019-15 45 52, asa.nausner@svenskakyrkan.se
 • Tillgänglighet: teckenspråkstolkning, syntolkning
Teckenspråkssymbol
Syntolkning

27 oktober

Turnerande teater om mänskliga rättigheter, kl. 13

Passa in bjuder in till en lustfylld cirkusshow som visar en annan verklighet, där normer spräcks och man får vara mycket mer. Ni får möta tre karaktärer. Vem är vem? På en plats med mjuka och hårda former byggs något som någon annan river. Håller de ihop? Sticker någon ut? Passar alla in? I mötet mellan artisterna utforskas idéer och om det finns en plats där alla fungerar sida vid sida. Trots sina olikheter.

Cirkus Cirkör erbjuder en cirkus-prova-på i samband med showen. Publiken får chansen att prova akrobatik, jonglering och lindans efter showen med artisterna.

Målgrupp

Grundskolan, särskola, åk F-9

Speltid

Cirka 30–40 minuter
Teatern börjar 13 i Kulturarenan och prova på 14.30.

Har du frågor om veckan och vill komma i kontakt med oss?

Anette Valdemarsson, koordinator Civila samhället, anette@orebroforeningsrad.se, 070-749 92 17.

Moni Höglund, representant i projektgruppen för Mänskliga rättighetsdagarna,
moni.hoglund@svenskakyrkan.se 019-15 46 64.

Information om behandling av personuppgifter

Kommunstyrelsen behandlar dina personuppgifter i syfte att samla de arrangemang som görs under dessa dagar för att synliggöra civilsamhällets arbete med mänskliga rättigheter, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1a.

Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad: 13 februari 2020
Publicerad: 3 april 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?