Musik och rörelse

Två lärare från Kulturskolan kommer till er klass 40-60 minuter på onsdagar under en halv termin. Genom att varva sång med puls och rörelse vill vi ge eleverna en musikalisk grund.

Under perioder av terminen får eleverna dessutom prova på att spela blåsinstrument. Då behöver vi ha tillgång till fler lokaler för att kunna dela klassen i mindre grupper.

Aktiviteten är kostnadsfri för grundskolan och erbjudandet gäller årskurs 2-3.

Förutsättningar

  • Det är viktigt att klassläraren är aktiv och medverkar i det vi gör på lektionerna. Vi upplever att det är mycket positivt för elevernas inställning till verksamheten.
  • Stämt piano eller digitalpiano.
  • Tillgång till grupprum vid några tillfällen.
  • Möjlighet att röra sig (det går att vara i klassrummet om det finns utrymme för rörelse) .

Kulturskolans lärare besöker respektive skola före terminens början. Tillsammans kan då tider, lokaler, personal och utrustning gås igenom.

Anmälan

Vi behöver ha din anmälan senast 27 mars 2020.

Besked i maj

Skolans kontaktperson meddelas via e-post i maj om skolan kommit med eller inte.

Frågor

Tobias Kandenäs, t.f. enhetschef
019-21 12 25
tobias.kandenas@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!