Kulturteam

En förmiddag i veckan under sex veckor får era elever arbeta med bild, dans, musik och teater under ledning av lärare i ett Kulturteam från Kulturskolan.

På det sättet får barnen en chans att prova på det kulturutbud som Örebro kommun erbjuder via Kulturskolan. Kulturteamets arbete avslutas med en redovisning/föreställning.

Fyra Kulturteam

Det finns för närvarande fyra Kulturteam på Kulturskolan, varav två är riktade till grundskolan och två till särskolan. Att arbeta med Kulturteam är kostnadsfritt för skolan och erbjudandet gäller årskurs 2-3 (dock inte de skolor som deltar i skolutvecklingsprojektet Kultur för lust och lärande).

Förutsättningar

  • Kulturteamet kan arbeta med max 60 barn.
  • Dansläraren behöver en gymnastiksal eller liknande (minst 70 kvm) med lämpligt golv och tillgång till CD-spelare.
  • Teaterläraren behöver ett klassrum med renstädad, stor och fri golvyta.
  • Bildläraren behöver ett klassrum, gärna bildsal, med tillgång till vatten.
  • Musikläraren behöver ett stort klassrum med piano eller synt och CD-spelare.
  • Vid avslutningstillfället/föreställningen behövs en lokal stor nog för elever och publik.
  • Skolans personal behöver närvara under arbetets gång, eftersom det är en trygghet för barnen.
  • Kulturteamet behöver en kontaktperson på skolan. Kontaktpersonen ska vara en ur personalen som närvarar under arbetets gång.

Om ni har svårt att tillhandahålla lokaler enligt ovanstående kan vi genomföra projektet i Kulturskolans lokaler men då måste ni ordna transporten av barnen till oss på Vasagatan 9.

Kulturteamet besöker respektive skola före sexveckorsperiodens början. Tillsammans kan då tider, lokaler, personal och utrustning gås igenom.

Anmälan

Vi behöver ha din anmälan senast 27 mars 2020.

Besked i maj

Skolans kontaktperson meddelas via e-post i maj om skolan kommit med eller inte.

Frågor

Jesper Hellqvist, t.f. enhetschef
019-21 12 35
jesper.hellqvist@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!