Kultur för lust och lärande

Ett samarbete mellan Örebro Kulturskola och Örebro kommuns grundskolor, där två pedagoger från Kulturskolan arbetar tillsammans med grundskolans lärare en dag i veckan under tre år. Verksamheten är kostnadsfri för grundskolan och erbjudandet gäller årskurs F-9.

Estetiskt skapande verksamhet

Kultur för lust och lärande handlar om att etablera integrerade arbetsformer mellan Kulturskolans och grundskolans pedagoger och stimulera de estetiska lärprocesserna som står nämnda i lgr-11.

Kulturskolan ska stödja utvecklingen av estetiskt skapande verksamhet i grundskolan enligt tankarna som redovisas i skriften "Kultur för lust och lärande i förskola och skola – ett förhållningssätt".

Där omtalas att Kultur för lust och lärande:

  • Lyfter fram lärandet som en skapande process
  • Är redskap för kommunikativa och kreativa lärprocesser
  • Förenar konstnärlig gestaltning och demokratiska arbetsformer.

Förutsättningar

  • Skolans pedagoger och rektor ska ha en uttalad vilja att arbeta i integrerade arbetsformer med Kulturskolans pedagoger, för att stimulera de estetiska lärprocesserna.
  • Man har en idé om hur detta arbete skulle kunna gestalta sig.
  • Till din anmälan om deltagande i verksamheten behöver du bifoga en handlingsplan som beskriver syfte och mål med det kommande samarbetet. I handlingsplanen ska det framgå vad man vill åstadkomma, idéer om hur man ska gå tillväga för att åstadkomma det man önskar samt hur och när utvärderingar och uppföljningar kommer att göras.

Anmälan

Vi behöver ha din anmälan senast 7 april 2017.

Besked i maj

Skolans kontaktperson meddelas via e-post i maj om skolan kommit med eller inte.

Frågor

Mats Öhlund, rektor, 019-21 12 35.

Senast uppdaterad: 9 mars 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?