Kultur för lust och lärande

Ett samarbete mellan Örebro Kulturskola och Örebro kommuns grundskolor, där två pedagoger från Kulturskolan arbetar tillsammans med grundskolans lärare en dag i veckan under tre år. Verksamheten är kostnadsfri för grundskolan och erbjudandet gäller årskurs F-9.

Flera sätt att lära

Kultur för lust och lärande är ett arbetssätt där skapande verksamheter ingår som naturliga delar i lärandet och skolans vardag. Målet är ökad måluppfyllelse och skolutveckling. Lärarna från Kulturskolan arbetar med konstarterna bild, dans och rörelse, musik, teater och drama som verktyg för lärande.

Så här går det till

Två pedagoger från Kulturskolan arbetar tillsammans med personal på grundskolan en dag i veckan under tre läsår. Planering, genomförande och reflektion görs tillsammans och regelbundna träffar sker med grundskolans rektor.

Kulturskolans rektor med ansvar för Kultur för lust och lärande kallar medverkande grundskolors rektorer till träff några tillfällen per termin för erfarenhetsutbyte och reflektion.

Vill ni veta mer?

Kontakta Jesper Hellqvist, t.f. enhetschef på Kulturskolan med ansvar för Kultur för lust och lärande.

Ni har också möjlighet att få ett personligt besök av två kulturpedagoger som exempelvis kan vara med på en personalkonferens. Det är en stor fördel att all personal får samma information.

Anmälan

Kultur för lust och lärande är kostnadsfritt och rektor ansöker i samråd med sin personal.

Vi behöver ha din anmälan senast  27 mars 2020.

Besked i maj

Skolans kontaktperson meddelas via e-post i maj om skolan kommit med eller inte.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!