Kulturombud på grundskolorna årskurs 1-9

Ett kulturombud bidrar till ökad måluppfyllelse och förenklar för skolor och kulturaktörer att nå varandra.

Kultur i skolan och lärandet kan med fördel ses som ett förhållningssätt i allt lärande, inte ytterligare ett inslag. Skapande verksamheter och estetiska lärprocesser är naturliga delar i vardagen.

Kulturens roll i lärandet är aktuell bl.a. med tanke på den statliga satsningen Skapande skola. Den spännande utvecklingen främjas genom att nu utse kulturombud på skolorna.

Ur Örebro kommuns skolplan:

Med stöd av teater, musik, dans och konst utvecklas barn och unga, i lärandet och socialt. Därför ska alla barn och elever i Örebro både få ta del av kulturupplevelser och erbjudas kulturaktiviteter

Uppdrag för kulturombuden på respektive skola:

  • Bidra till ökad måluppfyllelse.
  • Medverka till att ge eleverna tillgång till fler kulturupplevelser.
  • Länka mellan kulturaktörer och skolan. Sprida och synliggöra kulturutbudet.
  • Lyfta frågan i elevforum som t.ex. elevråd.
  • Rektor utser ombud med pedagogisk kompetens:
  • Kulturombudet ska ha pedagogisk kompetens och utses av rektor.

Ombudsträffar och utbudsdagar:

Kulturombuden bjuds in till en ombudsträff alternativt utbudsdag per termin.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!