Kulturaktörer och kulturkonsulenter

Kulturaktörer i Örebro

Länsmusiken i Örebro/Svenska kammarorkestern (Örebro konserthus)

Besöksadress: Fabriksgatan 2, Örebro.
019-766 62 00
info@orebrokonserthus.com
http://www.orebrokonserthus.se/

Örebro läns museum

Besöksadress: Engelbrektsgatan 3, Örebro.
019-602 87 00
info@olm.se
http://www.olm.se/

Örebro länsteater

Besöksadress: Örebro Teater, Storgatan 1, Örebro.
019-689 89 00
biljett@lansteatern.se
http://www.orebrolansteater.se/

Teater Martin Mutter

Besöksadress: Beväringsgatan 6 (gamla regementet), Örebro.
019-10 10 24
info@martinmutter.com
http://www.martinmutter.se/

Riksteatern Örebro län

019-689 89 80, 070-338 55 91
orebro.rtf@riksteatern.se
https://www.riksteatern.se/forening/orebro-riksteaterforening/

Örebro Riksteaterförening

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 5, 702 23 Örebro.
076-319 18 10
info@orebroriksteaterforening.se
https://www.riksteatern.se/forening/orebro-riksteaterforening/

Bio Roxy

Besöksadress: Olaigatan 19, Örebro.
019-21 60 90
kjell.g.andersson@orebro.se
https://www.orebro.se/bioroxy

Konsthallen

Besöksadress: Olaigatan 17 B, Örebro.
019-21 49 00
www.orebro.se/konsthallen

Kulturskolan

Besöksadress: Vasagatan 9, Örebro.
019-21 10 00
kulturskolan@orebro.se
www.orebro.se/kulturskolan

Stadsbiblioteket

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 12, Örebro.
019-21 61 10
biblioteket@orebro.se
bibliotek.orebro.se

Nätverket för Regional Kulturutveckling

(Tidigare Kulturkonsulentnätverket i Örebro län).

Här hittar du nätverket för Regional kulturutveckling.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!