EU-kontor

EU-kontoret kan hjälpa dig med bland annat rådgivning kring projektfinansiering och regelverk och tillgång till internationella nätverk.

EU-kontorets uppdrag

EU-kontoret ska medverka till att Örebro kommuns förvaltningar och bolag i högre grad utnyttjar EU:s finansierings­möjligheter i sitt kommunala utvecklingsarbete.

EU-kontoret ska bland annat:

  • bevaka och informera kring EU:s finansierings­möjligheter och regelverk
  • stödja förvaltningar och bolag i att utveckla projektidéer
  • söka EU-stöd till projekt som främjar verksamhets­utvecklingen samt uppföljning av pågående projekt.

EU-kontoret erbjuder även kompetens­­utveckling avseende EU-frågor och hjälper till med Partnersök i andra EU-länder för till exempel transnationellt arbete samt kontakter till nationella och internationella nätverk. En annan del är att agera arrangör eller samarbetspart vid event som har en EU-koppling till medborgarna, som till exempel EU-dagen och FN-dagen.

Vi samarbetar bland annat med ALMI, Örebro universitet, Region Örebro län, Länsstyrelsen och kommunerna i länet.

Central Sweden

Central Sweden är ett trelänssamarbete mellan Örebro, Dalarna och Gävleborgs län när det gäller EU-frågor. Tillsammans driver dessa tre län ett Brysselkontor. Läs mer om Central Sweden.

EU-pris – regionalt samarbete

Örebro kommun ingår i ett samarbete med flera regionala aktörer som har kunskap om olika europeiska fonder. I samarbetet ingår Örebro Universitet, Landstinget, Regionförbundet, Länsstyrelsen, Almi/EEN (Enterprise Europe Network).

På vår Facebooksida får du löpande information om bl.a. konsultationsdagar och utbildningar om EU:s fonder

Senast uppdaterad: 21 maj 2018
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?