EU-kontor

EU-kontoret kan hjälpa dig med bland annat rådgivning kring projektfinansiering och regelverk och tillgång till internationella nätverk.

EU-kontorets uppdrag

  • Höja kunskapen i Örebro kommun och regionen om projektarbete med medel från EU, för att öka det externfinansierade utvecklingsarbetet.
  • Stärka det lokala näringslivets internationella kontakter.
  • Främja besöksnäringens utveckling med koppling till näringslivsstrategin, som håller på att tas fram.
  • Stärka samarbetet mellan offentlig/kommunal verksamhet, näringsliv, universitet/högskola och den civila sektorn med social ekonomi och ideell verksamhet.

Vad vi kan hjälpa dig med

  • Stöd vid utveckling av verksamheter genom projektidéer.
  • Rådgivning kring projektfinansiering och regelverk.
  • Tillgång till internationella nätverk, partnersök för transnationellt arbete.
  • Informations- och utbildningsverksamhet.
  • Strategisk samordning av det EU-relaterade arbetet.

Central Sweden

Central Sweden är ett trelänssamarbete mellan Örebro, Dalarna och Gävleborgs län när det gäller EU-frågor. Tillsammans driver dessa tre län ett Brysselkontor. Läs mer om Central Sweden.

EU-pris – regionalt samarbete

Örebro kommun ingår i ett samarbete med flera regionala aktörer som har kunskap om olika europeiska fonder. I samarbetet ingår Örebro Universitet, Landstinget, Regionförbundet, Länsstyrelsen, Almi/EEN (Enterprise Europe Network).

På vår Facebooksida får du löpande information om bl.a. konsultationsdagar och utbildningar om EU:s fonder

Senast uppdaterad: 4 mars 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?