EU-kontor

EU-kontoret kan hjälpa dig med bland annat rådgivning kring projektfinansiering och regelverk och tillgång till internationella nätverk.

EU-kontorets uppdrag

EU-kontoret ska medverka till att Örebro kommuns förvaltningar och bolag i högre grad utnyttjar EU:s finansierings­möjligheter i sitt kommunala utvecklingsarbete.

EU-kontoret ska bland annat:

  • bevaka och informera kring EU:s finansierings­möjligheter och regelverk
  • stödja förvaltningar och bolag i att utveckla projektidéer
  • söka EU-stöd till projekt som främjar verksamhets­utvecklingen samt uppföljning av pågående projekt.

EU-kontoret erbjuder även kompetens­­utveckling avseende EU-frågor och hjälper till med Partnersök i andra EU-länder för till exempel transnationellt arbete samt kontakter till nationella och internationella nätverk. En annan del är att agera arrangör eller samarbetspart vid event som har en EU-koppling till medborgarna, som till exempel EU-dagen och FN-dagen.

Vi samarbetar bland annat med ALMI, Örebro universitet, Region Örebro län, Länsstyrelsen och kommunerna i länet.

På vår Facebooksida får du löpande information om bland annat kommande utlysningar i olika fonder, föreläsningar/konferenser, utbildningar och annat som kan vara av intresse i kommunens internationella arbete.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!