Hållbarhetsprogrammet

Örebro kommun arbetar med att ta fram ett hållbarhetsprogram. Programmet ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål. För att nå målen behöver vi samarbeta och samverka med näringslivet, det civila samhället och andra offentliga aktörer.

Tyck till om Hållbarhetsprogrammet

Förslaget till Hållbarhetsprogrammet är ute på remiss till och med 31 december 2019. Läs mer och tyck till om förslaget till Hållbarhetsprogrammet.

Remisskonferens 11 och 12 december

Välkommen på en remisskonferens om Hållbarhetsprogrammet då du har möjlighet att lämna synpunkter. Läs mer och anmäl dig till remisskonferensen om Hållbarhetsprogrammet.

Glokala Sverige

Örebro kommun är från 2019 med i det svenska FN-förbundets och SKL:s kommunikationsprojekt ”Glokala Sverige”, som finansieras av Sida. Syftet är att dela kunskap och sprida engagemang kring Agenda 2030 i kommuner och regioner.

Läs mer om Glokala Sverige.

 

17 rutor med de globala målen i Agenda 2030.

Målen i Agenda 2030. Bild: FN

Senast uppdaterad: 21 november 2019
Publicerad: 21 november 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?