Hållbarhetsprogrammet

Örebro kommun arbetar med att ta fram ett hållbarhetsprogram. Programmet ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål. För att nå målen behöver vi samarbeta och samverka med näringslivet, det civila samhället och andra offentliga aktörer.

Förslaget till Hållbarhetsprogrammet har varit ute på remiss till och med 31 december 2019.

Glokala Sverige

Örebro kommun är från 2019 med i det svenska FN-förbundets och SKL:s kommunikationsprojekt ”Glokala Sverige”, som finansieras av Sida. Syftet är att dela kunskap och sprida engagemang kring Agenda 2030 i kommuner och regioner.

Läs mer om Glokala Sverige.

 

17 rutor med de globala målen i Agenda 2030.

Målen i Agenda 2030. Bild: FN

Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Publicerad: 21 november 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?