Avgifter på kommunala parkeringar

Örebro börjar bli en stor stad och vi behöver använda utrymmet i staden på ett effektivt och hållbart sätt. När Örebro växer innebär det att trafiken ökar. Att införa parkeringsavgift är ett sätt att motivera fler till att välja andra färdmedel än bil. Samtidigt arbetar vi för att förenkla andra färdsätt. Det ska bidra till att lätta på trafiksituationen som helhet i den växande staden och bidra till en bättre miljö.

Större omsättning på parkeringsplatserna

Många upplever att det är svårt att hitta parkering. En reglering av parkeringsavgifterna bidrar till en större omsättning på parkerade bilar, vilket gör att det blir lättare att hitta parkering under den tid som man behöver det.

Titta alltid på den aktuella skyltniningen vid platsen du parkerar på.

Trafiksäkerhet

Det är även en trafiksäkerhetsfråga. När det blir lättare att hitta en parkeringsplats för korta ärenden minskar antalet bilar som står felparkerade och orsakar fara för andra.

Parkeringsavgifter införda 2018

Vi ser över alla nuvarande kommunala gratisparkeringar. I år har parkeringsavgift införts på centrala kommunala parkeringar i tre områden:

  • Söder - 1 maj 2018
  • Väster, Tegnérlunden - 18 juni 2018
  • Väster, Älvtomta - 18 juni 2018

Parkeringsavgift infört på Söder från 1 maj 2018

På Söder har parkeringsavgift införts från 1 maj, priset är 2 kr/timme vardagar mellan kl. 8 och 18. Vardag före helgdag samt lördag och söndag är det avgiftsfritt.

I dagsläget finns ingen boendeparkering. Vi har därför valt att sänka avgiften från planerade 5 kr/timme till 2 kr/timme under tiden vi utreder frågan. I automaterna och parkeringsapparna går det att lösa parkeringsbiljett även för längre tid, högst 30 kalenderdagar i följd. Den garanterar inte en ledig plats men är giltig i områden med samma taxa. Titta alltid på den aktuella skyltningen vid platsen du parkerar på.

Karta avgifter kommunala parkeringar på söder

Här har parkeringsavgift införts på Söder i Örebro

Parkeringsavgift infört på Väster från 18 juni 2018

På Väster har parkeringsavgift införts från 18 juni, priset är 2 kr/timme vardagar mellan kl. 8 och 18. Vardag före helgdag samt lördag och söndag är det avgiftsfritt.

I dagsläget finns ingen boendeparkering. Vi har därför valt att sänka avgiften från planerade 5 kr/timme till 2 kr/timme under tiden vi utreder frågan. I automaterna och parkeringsapparna går det att lösa parkeringsbiljett även för längre tid, högst 30 kalenderdagar i följd. Den garanterar inte en ledig plats men är giltig i områden med samma taxa. Titta alltid på den aktuella skyltningen vid platsen du parkerar på.

Karta avgifter på väster

Här har avgifter införts på Väster, Tegnérlunden och Älvtomta, i Örebro.

Får jag parkera här? Så här läser du skylten

På flera platser i kommunen sätter vi upp nya tilläggsskyltar med parkeringsförbud för att komma åt att städa gatan, så här läser du skylten.

Skylt med datum och tider för parkeringsförbud

Exempel på tilläggstavla - datum och tider för parkeringsförbud.

Sommarperioden

I exemplet på bilden är det under sommarperioden 1 maj till 31 oktober parkeringsförbud på måndagar jämna veckor kl. 9–13.

Vinterperioden

Under vinterperioden 1 november till 30 april är det parkeringsförbud varje måndag kl. 00–06 (både jämna och udda veckor).

Övrig tid

Övrig tid är det tillåtet att parkera enligt skylten som sitter ovanför denna tilläggsskylt.

Parkeringsförbud

Parkeringsförbudet gör det möjligt för oss att komma åt att städa gatan. På sommaren behöver vi inte städa lika ofta, därför har vi städtid varannan vecka på sommaren och varje vecka på vintern. Den här typen av korta parkeringsförbud för städning kommer att införas på fler platser i kommunen.

Parkeringsavgifter införda 2017

  • Norr, söder om Lillåstrand - 1 augusti 2017
  • Norr, norr om Lillåstrand - 14 september 2017
  • Öster - 1 oktober 2017
Parkeringsavgift infört på Norr

Parkeringsavgift infört på Norr

På Norr infördes parkeringsavgift 1 augusti, priset är 2 kr/timme vardagar mellan kl. 8 och 18. Vardag före helgdag samt lördag och söndag är det avgiftsfritt.

I dagsläget finns ingen boendeparkering i området som avgiftsbelagts och vi har därför valt att sänka avgiften från planerade 5 kr/timme till 2 kr/timme under tiden vi utreder frågan. I automaterna och parkeringsapparna kan du välja att lösa parkeringsbiljett även för längre tid, högst 30 kalenderdagar i följd (den garanterar inte en ledig plats men är giltig i områden med samma taxa)

Karta över området på norr som får parkeringsagift.

Här har parkeringsavgift införts på Norr. I området söder om Lillåstrand från 1 augusti, norr om Lillåstrand från 14 september 2017.

Förseningar medförde att vi endast haft möjlighet att sätta igång parkeringsautomaterna i området söder om Lillåstrand från 1 augusti.

Den 14 september införs parkeringsavgift även i området norr om Lillåstrand.

Parkeringsavgift infört på Öster

Parkeringsavgift på Öster infördes 1 oktober 2017

Priset är 2 kr/timme vardagar mellan kl. 8 och 18. Vardag före helgdag samt lördag och söndag är det avgiftsfritt. I automaterna och parkeringsapparna kan du välja att lösa parkeringsbiljett även för längre tid, högst 30 kalenderdagar i följd (den garanterar inte att du har en ledig plats men är giltig i områden med samma taxa).

Karta över området där parkeringsavgift införs på Öster

Här har parkeringsavgift införts på Öster.

Karta över områdena på Norr, Öster, Söder och Väster som ska få parkeringsavgift under 2017 och 2018.

Här införs parkeringsavgift under 2017 och 2018.

Vad kommer det att kosta?

Avgiften är 2 kronor per timme på vardagar mellan kl. 8 och 18. Vardag före helgdag samt lördag och söndag är det avgiftsfritt.

Vi utreder just nu hela den nuvarande parkeringstaxan för att göra parkeringstarifferna enklare och mer jämnt fördelade utifrån närhet till centrum.

Vad gör kommunen med parkeringsavgiften?

En del av underhållet av gator betalas genom parkeringsavgifterna, en del genom skatteintäkter. Att införa parkeringsavgifter innebär att den som har bil får bekosta en något större del av underhållet för gatorna än tidigare. Då kan vi låta mer av skatteintäkterna gå till andra viktiga delar som skola och omsorg och till att stärka alternativa och hållbara färdsätt som cykelbanor.

Förenkling av andra färdsätt

Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden.

Vi förenklar för andra färdsätt i staden genom:

  • bussprioritering i trafiksignalerna, så att det ska gå snabbare att åka buss inom stan.
  • att bygga ut huvudcykelstråk, så att framkomligheten på cykel ska öka.
  • att förbättra skolvägarna så att det ska bli tryggt och säkert för barn att ta sig själva till skolan, istället för att föräldrar ska skjutsa.

Köra bil i tjänsten

Ett tips för dig som kör i tjänsten är att använda en parkeringsapp. Då kan du också se till att fakturan kommer till ditt företag. Se mer information på parkeringsautomaten.

Kartor - parkeringsavgift

Norr - parkeringsavgift införs i augusti/september 2017

Karta Norr - 1 augusti 2017

Öster - parkeringsavgift införs hösten 2017

Öster

Väster, Tegnérlunden - parkeringsavgift införs 2018

Väster Tegnérlunden 2018

Väster, Älvtomta - parkeringsavgift införs 2018

Väster Älvtomta

Söder - parkeringsavgift införs 2018

Karta Söder
Senast uppdaterad: 19 juni 2018
Publicerad: 15 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?