Snabbtåg Oslo-Stockholm

För att Örebroregionen ska kunna fortsätta att vara attraktiv behöver vi ha goda kommunikationer. Örebro kommuns vision är därför en driftsäker och snabb järnvägsförbindelse där resan tar högst tre timmar mellan Oslo och Stockholm.

Möjlig sträckning för omledning av godstrafik och ny snabbtågsförbindelse Oslo-Stockholm via Örebro.

Karta snabbtåg Oslo - Örebro

Karta 1. Klicka på bilden för att se hela kartan.

Tre timmar mellan Oslo-Stockholm, genom Örebro

Sveriges första järnväg för hastigheter på över 300 km i timmen byggas nu mellan Stockholm och Göteborg, den så kallade Ostlänken. För att Örebroregionen ska kunna fortsätta att vara attraktiv behöver vi ha lika goda kommunikationer. Örebro kommuns vision är därför en driftsäker och snabb järnvägsförbindelse där resan tar högst tre timmar mellan Oslo och Stockholm.

För Örebro och regionen skulle det bland annat betyda att det blir lättare att arbetspendla till Stockholm, det blir lättare att resa till Oslo över dagen, och restiden till Karlstad och Västerås halveras.

Godstrafik utanför stadskärnan

Kommunerna i Kristinehamn, Karlskoga, Lekeberg och Örebro har fått konsultstöd från företaget Norsk Bane för att göra en utredning. Utredningen visar en möjlig sträckning av järnvägen genom dessa kommuner (se karta 2). Som skulle göra att det går att resa med tåg mellan Oslo och Stockholm, med stopp i Örebro, på kortare tid än tre timmar.

Konsultens förslag är att en ny järnväg ska kunna användas för både person- och godståg, även om godset transporteras långsammare. Förslaget är att flytta ut godstrafiken från Örebro stadskärna, eftersom det är ont om plats för nya järnvägsspår (se karta 1). Förslaget kan kommunerna använda i sin översiktliga planering.

Karta 2. Snabbtåg Oslo-Stockholm.

Karta 2. Klicka på bilden för att se hela kartan.

Frågor och svar

Vad ger det Örebroarna?

  • Lättare att arbetspendla till Stockholm.
  • Lättare att resa till Oslo över dagen.
  • Halverad restid till Karlstad och Västerås.
  • En trevligare stadskärna när godstågsbullret försvinner.
  • Bättre löneutveckling tack vare en större arbetsmarknad.

Vad ger det företagarna?

  • Med kortare restider kommer företagen närmare sina kunder.
  • Lättare att få tag på rätt personal i samband med rekryteringar.
  • Fler kan besöka Örebros idrotts- och kulturevenemang, vilket stärker besöksnäringen.
  • Bättre tågförbindelser ger ett ännu bättre läge.

Det går ju redan att flyga mellan Oslo och Stockholm, varför åka tåg?

Varje år går 1,2 miljoner flygresor mellan Oslo och Stockholm. För en hållbar grön framtid måste järnvägen utvecklas för att bli ett bra alternativ till flyget. Om det går fortare än tre timmar så vet vi att de flesta väljer att åka tåg. Det är bra för klimatet.

Hur mycket kostar det?

Det är kostsamt att bygga en ny järnväg även om det kan bedömas bli lönsamt på lång sikt. Nästa steg blir att beräkna vad en ny förbindelse mellan Oslo-Stockholm skulle kunna kosta.

Lönar det sig med snabbtåg mellan Oslo och Stockholm?

Ja, befolkningen är stor i stråket Oslo-Stockholm och därmed är antalet möjliga resenärer också stort. Infrastruktur-kommissionen, som består av forskare och politiska företrädare från olika partier, har också kommit fram till att det skulle vara lönsamt.

När kan detta bli verklighet?

Ostlänken, som binder ihop Stockholm med Göteborg, ska vara klar senast år 2028. En ny förbindelse mellan Oslo och Stockholm kan bli klar ungefär samtidigt om regeringen bestämmer sig för att bygga den nu.

Trafikverket planerar att göra en så kallad ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för sträckan Stockholm-Oslo, under 2016. Studien kommer att användas som underlag för att se vilka åtgärder som behövs för att det ska gå att bygga ut järnvägen. Den nya järnvägsförbindelsen mellan Kristinehamn-Karlskoga-Örebro kommer kanske inte att vara helt utbyggd förrän år 2050.

Hur blir det med buller?

De moderna persontågen för höga hastigheter är tystare än dagens tåg. Men där järnvägen passerar nära bostäder måste bullerskydd byggas. Godstågen föreslås gå utanför Örebros stadskärna, och till stor del genom en tunnel längs med motorvägen, vilket minskar bullret i stadskärnan.

Varför ska tåget stanna inne i Örebro och inte utanför?

Erfarenheten från andra länder är att stopp i stadskärnan bäst gynnar kommunens attraktivitet.

Förslaget visar att järnvägen går förbi mitt hus eller verksamhet, vad händer?

Det finns boende, verksamheter och markägare som vi behöver diskutera detta med, och hur en ny järnväg skulle påverka dem.

Allmänheten kommer att bjudas in att lämna synpunkter på förslaget innan kommunen tar ställning och skapar ett reservat för en framtida järnväg. Ett beslut om reservat fattas förmodligen först under 2017, i samband med den nya översiktsplanen. Därefter måste projektet in i Trafikverkets planeringsprocess. Den processen kan ta flera år och innan den är färdig får ingen järnväg byggas.

Hur drivs arbetet för att få till stånd järnvägen?

Örebro och Karlstad kommun, Region Örebro län och Region Värmland har tillsammans startat ett bolag, Oslo Stockholm 2.55 AB, som ska driva och samordna arbetet.

Senast uppdaterad: 8 februari 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?