På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Bakgrund, syfte och förutsättningar – Förändringar i hemvården

Hemvården i Örebro kommun har fått ekonomiska förutsättningar att utveckla verksamheten för att kunna möta framtidens krav. Utvecklingsarbetet ska vi inom Hemvården göra tillsammans, och det viktigaste hela vägen är att vi skapar värde för dem som vi är till för.

Därför behövs förändring – fler äldre, färre som jobbar

Man kan tro att det bara är ekonomin som gör att vi måste förändra oss. Så är det inte. Vi måste hitta andra arbetssätt för att vi ska kunna fortsätta att ge medborgarna den bästa möjliga vården och omsorgen. De äldre blir nämligen många fler de kommande åren, men det blir inte vi som jobbar.

Behovet ökar också hos dem vi är till för och förväntningarna på oss och vårt stöd förändras i takt med samhällsutvecklingen från generation till generation, det gäller inte minst den tekniska utvecklingen. Om vi fortsätter att jobba som vi gör idag kommer vi inte räcka till och risken är att vi inte heller levererar rätt tjänster på sikt.

Målen för arbetet

Målet är en långsiktigt hållbar hemvårdsverksamhet med fortsatt nöjda individer. Efter programperiodens slut ska hemvården ha en budget i balans. En hållbar hemvård.

Förändringarna ska leda till effektivisering

Förändringar vi gör får kosta vid införandet, men ska på sikt bidra till att vi sänker våra kostnader.

Eftersom samma medborgare kan få stöd av olika delar av Vård och omsorg handlar inte förändringarna bara om hemvården, utan även övriga Vård- och omsorgsförvaltningen. Arbetet hänger också ihop med ett annat stort utvecklingsarbete inom kommunen: rehabiliterande arbetssätt

Så här tänker vi oss arbetet

  • Alla kan ge förslag och idéer på vad vi ska testa.
  • Beslut om vad vi testar och vad vi går vidare med fattas i chefslinjen för tydlighetens skull och för att kunna samordna det hela.
  • Allt som vi testar måste ligga i linje med den satta ramen: det ska vara bra för dem vi är till för, bra för arbetsmiljön, inom lagar och i linje med värdegrunden samt vara mer effektivt än idag.
  • Vi delar upp arbetet så att olika team/enheter arbetar med olika delar, eller pusselbitar som vi vill kalla det.
  • Det vi jobbar med ska vara öppet och tydligt för alla, även om inte alla är delaktiga i allt. Information kommer bland annat att finnas här på orebro.se.
  • Vi ska utvärdera vårt arbete löpande och det kan därför förändras under resans gång.
  • Vi kommer att lära oss massor när vi jobbar med det här. Vi kommer att komplettera med åtgärder utifrån den kunskapen.

Uppdrag som ska testas

Vissa bitar är definierade och beslutade av Programnämnd social välfärd:

Här handlar vår del av jobbet om att ta fram mer exakt hur det ska utformas, hur införandet ska gå till och att anpassa våra arbetssätt.

Vi har också fått större uppdrag av programnämnden, där det ingår flera pusselbitar och vi vet inte idag vilka alla är eller hur många de är. Det är uppdrag som att

Här kommer vi tillsammans att behöva hitta och definiera pusselbitarna, och testa om de funkar i helheten. Konkret betyder det till exempel att vi kommer att ta fram och testa olika idéer på hur vi kan förbättra våra arbetssätt. Varje idé kan ses som en pusselbit. När vi är klara ska alla bitar passa ihop.

Medborgarnas delaktighet

Medborgarnas mål, medskick och erfarenheter är viktiga för att vi ska landa rätt med vår förändring. De vi är till för kommer därför att vara delaktiga i utvecklingen av hemvården genom forskningsprojektet, i utvärderingen av enskilda tester och i framtagandet av rehabiliterande arbetssätt.

Medborgarnas delaktighet

Lorum ipsum

Förändringar kan vara jobbiga

Förändringar kan vara jobbiga. Det kommer det nog att vara nu med. Låt oss stötta varandra då!

Förändringar vi genomför måste uppfylla alla fyra grundförutsättningarna, annars kan vi inte införa dem. Även om vi jobbar tillsammans kommer kanske ledningen behöva fatta beslut som man inte håller med om utifrån det.

Ambitionen är att alla nivåer och de vi är till för ska vara involverade i alla delar, och att man även när man inte håller med, i alla fall ska veta varför förändringen behöver göras och vara förberedd på den.

Här kan du läsa hela strukturförändringsprogrammet Pdf, 275.2 kB., som det såg ut från början. Det aktuella arbetet kan du läsa om här på webben.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se