Medarbetar­dagar var start­skottet för Hemvårdens förändrings­arbete

Den 18 och 19 december genom­fördes medarbetar­dagar inom Hemvården på Club 700. Dagarna var ett startskott för Hemvårdens arbete med att bygga en hållbar hemvård tillsammans och bestod dels av information om arbetet som väntar och dels av en föreläsning om vad forskningen säger om det arbete som man gör idag. Och den säger i korthet: Ni är fantastiska!

Medarbetare från Hemvården lyssnar på föreläsning på Club 700

Att bygga tillsammans

520 medarbetare från Hemvården deltog på Medarbetar­dagarna i december och fick bland annat höra Inger James från Örebro universitet berätta om forskningen bakom boken ”Att bygga tillsammans inom äldre­omsorgen” som hon har skrivit tillsammans med Annica Kihlgren. Forskningen handlar om det arbete som görs varje dag inom Vård och omsorg i Örebro och utifrån den togs Vård och omsorgs värdegrund fram 2012. Under dagarna fick medarbetarna också en introduktion till det arbete som väntar; att tillsammans bygga en hållbar hemvård.

– Jag ville att Inger skulle inleda vårt arbete, för hennes och Annicas forskning visar på allt bra som vi gör idag. Vi har en verkligt bra grund att bygga något ännu bättre på, säger Sahra Strandberg, verksamhetschef för Hemvården.

Forskningen visar på hur man med en stor kompetens och respekt aktivt arbetar inom Vård och omsorg för att stötta dem man är till för, både fysiskt och psykiskt. Den sätter ord på den tysta kunskapen som ligger i hur man varje dag bemöter dem man är till för på ett sätt som bekräftar och stärker, skapar meningsfullhet och som utgår ifrån personens vanor och hur hen vill ha livet. Och det sammantagna budskapet från Inger James var:

– Ni gör ett fantastiskt jobb!

– Jag vet att de flesta medarbetare kände igen sig mycket väl i det som Inger berättade och det var tanken. Värde­grunden är byggd på det som vi gör varje dag. Det är varje medarbetare som är värde­grunden. Sedan kanske man inte alltid tycker att man har rätt förutsättningar för att leva värde­grunden fullt ut, men det vill vi ändra på nu, säger Sahra Strandberg.

Budskapet till medarbetarna gällande det kommande förändrings­arbetet var att man nu kommer att bygga en hållbar hemvård tillsammans mellan nivåerna. Budskapet möttes med försiktig optimism. Det var många som tyckte att det var ett bra och lovande angrepps­sätt att man ska arbeta med utvecklingen nerifrån och upp med en bas i medarbetarnas kunskaper och erfarenheter, men många har också varit med i många förändringar genom åren och vill först se hur arbetet går vidare och hur det blir i verkligheten.

– Det här var en start på vårt utvecklings­arbete framåt med värdegrunden som bas. Min förhoppning med dagarna är att medarbetarna ska känna att vi satsar på dem och att vi utgår ifrån dem i det här arbetet, men jag har stor förståelse för att man inte bara köper allt rakt av om man har varit med länge. Vi har en bit att gå i att skapa det förtroendet. Det kan vi bara göra genom att leva upp till det vi säger framåt och det tänker vi verkligen göra, avslutar Sahra Strandberg.

Birgitta Hellberg och Adam Sandberg.

Birgitta Hellberg, deltagare dag 2 och Adam Sandberg, dag 1.

Birgitta Hellberg, Wadköping hemvård

Vad tycker du om den här eftermiddagen?

– Väldigt givande, men det är så klart mycket som man redan har koll på. Jag har ju jobbat ett tag, inom flera områden.

Vad tänker du om arbetet framåt?

– Jag hoppas att det blir som de säger att de ska lyssna på oss och att vi har något att säga till om!

Adam Sandberg, Gustavsviksgruppen 2

Vad tycker du om den här eftermiddagen?

– Det var bra att se ledningen och få veta vad som väntar, men det gick lite fort. Det hade behövts mer pauser och att få stanna upp och reflektera lite.

Vad tror du om arbetet framåt?

– Det är svårt att säga, men det är bra att det ska få ta tid och det ger hopp att det ska bygga på idéer från oss. Sedan är det alltid en viss oro över förändringar. Det finns mycket som behöver förbättras men det finns också mycket som fungerar som det ska och det vill man ju ha kvar.

Tidsplan framåt

Arbetet går nu vidare. I januari blir det ett uppsamlings­tillfälle med föreläsningen från december för de medarbetare som inte kunde delta då. Det kommer också att genom­föras chefsdagar för cheferna inom hemvården. I början av februari är det dags för nästa omgång medarbetar­dagar för alla med­arbetare inom hem­vården. Då är det Robert Karjel, piratjägare, deckarförfattare och en mycket uppskattad föreläsare som kommer att prata.

Senast uppdaterad: 23 januari 2019
Publicerad: 23 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?