På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Digitalisering och välfärdsteknik

Det är viktigt att vi har effektiva digitala arbetsverktyg som stödjer både medborgare och medarbetare i vardagen. Här jobbar vi med flera delar.

Pusselbild.

Mobila trygghetslarm är trygghetslarm som man kan använda utomhus. De bidrar till att man kan röra sig mer självständigt även utanför hemmet.

Den som har dagens trygghetslarm begränsas eftersom larmet inte kan användas utanför bostaden och det kan leda till att man isolerar sig. Mobila trygghetslarm kan öka tryggheten och självständigheten hos den som använder det.

Kanske kan man återigen tryggt påta i trädgården, gå och handla eller gå till frisören själv. Det skulle förstås också minska behovet av hemtjänstinsatser som till exempel ledsagning.

Det finns olika typer av trygghetslarm. I ett pilotprojekt under hösten utvärderar enheten Mikaeli två olika larmtyper tillsammans med några av sina kunder. Vi behöver också fundera på vad användandet innebär för nya arbetssätt hos oss.

Mål

  • Att öka individens trygghet och självständighet.
  • Ett minskat beroende av andra typer av hemtjänstinsatser, till exempel inköp, ledsagning och ordinarie trygghetslarm.

Tidplan

September – november 2019. Tester och pilotprojekt.
December 2019 – Utvärdering.

Mobil dokumentation betyder att man kan läsa och dokumentera i mobilen när man är ute och jobbar. Du som är medarbetare får tillgång till den information du har rätt att se när du behöver den.

Idag dokumenterar vi på fasta datorer i hemvårdslokalen och det är stressigt att hinna med eftersom vi inte är där så mycket. Mobil dokumentation ger till exempel möjlighet till att läsa information mellan besök hos kunder och att göra enkla journalanteckningar och avvikelsenoteringar i mobilen.

Möjligheten till mobil dokumentation finns i en ny app i Treserva, som är det IT-stöd som vi använder idag. Den nya appen kommer att installeras och användandet kommer att påbörjas under 2019. Här behöver vi tillsammans fundera på vad det innebär för vårt arbete i vardagen och vad vi behöver ändra på för att verkligen dra nytta av det.

Mål

  • Ökad säkerhet, ökad delaktighet och inflytande samt höjd kvalitet för medborgarna.
  • Bättre arbetsmiljö genom smidigare och mer flexibla arbetssätt för medarbetarna.
  • Effektivisering genom minskad tid för administrativa uppgifter.

Tidplan

September – oktober 2019. Test av appen i verksamheten.

December 2019 – Breddinförande planeras av tre av fyra funktioner. (Signeringen av läkemedel införs i steg 2 eftersom det kräver mer förarbete än övriga funktioner.) 

Tillsyn via länk innebär att vi ”tittar till” den som behöver det med digital teknik istället för genom besök. Tillsammans behöver vi utvärdera vilken typ av tillsyn via länk vi ska ha och hur det påverkar våra arbetssätt.

Det finns olika typer av teknik för tillsyn via länk. Oftast genomförs det med sensorer (aktiv/passiv tillsyn), kamera eller annan trygghetsskapande teknik. Vid tillsyn på dagen använder man sig av videokommunikation mellan personalen och personen som behöver stöd.

Det är beslutat i Programnämnd social välfärd är att det här ska införas som ett förstahandsalternativ vid behov av enbart tillsyn. På natten skulle det kunna innebära färre störningar av sömnen.

Vi kommer att upphandla funktionen, inte tekniken. Det innebär att vi inte låser oss till en särskild teknik i upphandlingen, utan huvudsaken är att de krav vi vill ställa på funktionen blir lösta. När verktygen är upphandlade behöver vi testa dem och se över hur det påverkar våra arbetssätt.

Mål

  • Ökad självständighet för den enskilde.
  • Färre störningar av nattsömnen.
  • Effektivisering eftersom personal inte behöver resa till den enskilde.

Tidplan

Hösten 2019 – Framtagande av upphandlingsunderlag. När upphandlingen startar är än så länge inte klart.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se