På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Alternativa arbetssätt – Förändringar i hemvården

Vi behöver hitta nya sätt att arbeta på. Här vill vi testa både stort och smått, gärna med inspiration av andras arbetssätt. Här kan du läsa om ett pågående forskningsprojekt som ska bidra till att lyfta fram medarbetarnas förslag. Här finns även information om aktuella tester som vi gör just nu.

Pusselbitar

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt lyfter fram medarbetarnas förslag

Arbetet med att ta fram förslag på nya arbetssätt sker på flera sätt inom Hemvården. Som en förstärkning av arbetet kommer ett forskningsprojekt att pågå under perioden juni 2019 – dec 2021. Projektet ska hjälpa enheterna att hitta fler utvecklingsförslag att testa med utgångspunkt i medarbetarnas och medborgarnas kunskap och erfarenhet. Det handlar om att lära av medarbetarna och medborgarna och sedan tillsammans utveckla arbetssättet i hemvården.

Projektet leds av Inger James och Annica Kihlgren som är verksamma inom Forskningsmiljön Äldres hälsa och livsvillkor på Örebro universitet och som tidigare har varit involverade i framtagandet av Vård och omsorgs värdegrund.

Mål

Det övergripande målet är att forskningsprojektet ska leda till ett effektivare, kvalitativt arbetssätt med utgångspunkt i individens mål med sin vård och utifrån lokala förutsättningar.

Konkret bidrar forskningsprojektet till:

  • fler förslag på utveckling
  • ett mer självgående arbetssätt, som enheterna sedan har med sig i det fortsatta arbetet.

Så går det till

Arbetet sker strukturerat nerifrån och upp enligt samma modell som användes när Vård och omsorgs värdegrund togs fram. Den delen av forskningsprojektet som Hemvården är involverad i består av i huvudsak två delar:

  1. Skapa kunskap/lära.
    Genom fokusgrupper, intervjuer och deltagande observationer, där forskarna följer med i arbetet, skapas en bra gemensam kunskap om verksamheten. Detta sammanställs fortlöpande och stäms av med både en referensgrupp och medarbetarna på enheten för att säkerställa att man har en rättvisande bild.
  2. Utveckla utifrån kunskapen.
    När man har en tillräckligt bred bild av verksamheten startar s.k. AI-cirklar med medarbetarna. Det är möten där medarbetarna med inspel från forskarna samtalar kring vad man gör bra, vad man vill uppnå, hur man följer individens vision och mål och hur man ska göra för att förverkliga den visionen eller målet. Till de hinder som ses skapas kreativa lösningar. Till sist pratar man också om hur man ska implementera det hela i verksamheten. Samtalen har sin bas i den gemensamma kunskapen som man har samlat.

Alla enheter kommer delta, men Vasa, Nikolai och Östernärke börjar

Forskningsprojektet startar i Vasa, Nikolai och Östernärke, men målet är att komma igenom alla enheter innan projektet avslutas. Alla som deltar i forskningsprojektet (medarbetare, äldre och anhöriga) kommer att få ett brev med information om vad det innebär.

Arbetsgruppen för forskningsprojektet

Arbetsgruppen för forskningsprojektet består av:

Inger James, lektor, inger.james@oru.se
Annsofie Adolfsson, docent, annsofie.adolfsson@oru.se
Sofia Tavemark, forskningsassistent
Annica Kihlgren, professor, annica.kihlgren@oru.se
Gunilla By, kvalitetsutvecklare, deltar i arbetsgruppen som en länk mellan forskargruppen och Vård och omsorgs ledning.

Aktuella tester

Van-guardmetoden: Fokus på individen, mer mandat till medarbetarna

Van-guardmetoden: Fokus på individen, mer mandat till medarbetarna

Till det stora hör att vi vill genomföra tester som bygger på Vanguard-metoden, det vill säga ett individfokuserat arbetssätt i små enheter. Kortfattat betyder det att medarbetarna får mer mandat och ansvar för att planera arbetet utifrån det som är viktigt för individen. Så arbetar man bland annat i Skönsmo i Sundsvall, och det kanske låter enkelt, men kräver stora förändringar för att genomföras fullt ut. Vi börjar med att testa i liten skala för att se att det funkar inom våra ramar.

Rehabiliterande arbetssätt

Rehabiliterande arbetssätt

Till det stora hör också att utveckla hur ett rehabiliterande arbetssätt skulle kunna införas i Örebro, men inspiration från Odense i Danmark. Det arbetet ligger inte bara inom Hemvården, utan berör hela stödet till äldre och funktionsnedsatta, men det kommer att testas och arbetas fram bland annat hos oss. Det övergripande målet med rehabiliterande arbetssätt är ge medborgaren möjlighet till ett mer självständigt liv. Det handlar om att medborgaren ska kunna leva det liv som hen önskar. De viktigaste tre delarna i det är att utgå från medborgarens mål, samarbeta för att nå målen i en ständig process mellan medborgaren, professioner och civilsamhället, samt alltid arbeta stärkande.

Matinköp via läsplatta

Matinköp via läsplatta

Mindre genomgripande saker som vi testar är t.ex. att göra inköp av mat via läsplatta tillsammans med kunden hemma, istället för att hemtjänstpersonalen lämnar kunden och åker och handlar. Det är en relativt enkel åtgärd, som har potential att leda till mer självständighet, mer samvaro, en bättre arbetsmiljö och ett effektivare arbetssätt. Vi testar om det blir så.

Löpande utvärdering

Utvärderingar görs löpande och beroende på förändringarnas omfattning fattas sedan beslut om fortsättningen i ledningen i Hemvården, ledningen i Vård- och omsorgsförvaltningen, Hemvårdsnämnden eller Programnämnd social välfärd.

Senast uppdaterad: 25 juni 2019

Publicerad: 23 januari 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se