Utbildningar, dialogträffar och enskilda avstämnings­samtal

Det hålls olika typer av utbildningar och träffar för utförare inom daglig verksamhet, mattjänst, omvårdnad och servicetjänster. Se respektive rubrik nedan.

Dialogträffar

Dialogträffar innebär att godkända utförare och kommunen träffas och tar upp olika aktuella frågor. I bland bjuds olika föreläsare in. Träffarna är frivilliga, men deltagande rekommenderas då många aktuella frågor diskuteras. Dialogträffar sker digitalt via Teams.

Datum för informations- och dialogträffar under 2020 vård- och omsorgsboende

Torsdag 15 oktober.

Dagordning och minnesanteckningar 2019

Datum för informations- och dialogträffar under 2020 utförare service och omvårdnad

Torsdag 3 december.

Dagordning och minnesanteckningar 2020

Dagordning och minnesanteckningar 2019

Dagordning och minnesanteckningar 2018

Dagordning och minnesanteckningar 2017

Syftet med utbildningen är att få en introduktion om mat, måltider och nutrition.

Vänder sig till:

Datum för dialogträffar mattjänst

-

Datum för informations- och dialogträffar daglig verksamhet under 2020

Torsdag 15 oktober.

Dagordning och minnesanteckningar 2019

Minnesanteckning dialog- och informationsträff 21 november 2019 (pdf, 602.3 kB)

Dagordning dialog- och informationsträff 21 november 2019 (pdf, 157.6 kB)

Minnesanteckningar 8 september 2016, Iris Hadar (pdf, 245.1 kB)

Datum för informations- och dialogträffar bostad med särskild service under 2020

Torsdag 22 oktober.

Dagordning och minnesanteckningar 2020

-

Enskilda avstämningssamtal

Samtliga utförare har möjlighet att boka enskilda avstämningssamtal med Uppföljnings­teamet för rådgivning och stöd gällande den egna verksamheten. Två träffar à 1,5 timme erbjuds en dag i månaden.

Tider och bokning för enskilt avstämningssamtal

Obligatoriska utbildningar

Här nedan finns information om de utbildningar som är obligatoriska för utförare i valfrihetssystemen. Nya godkända utförare måste genomgå utbildningarna innan de blir möjliga att välja för brukaren. Hos befintliga utförare måste nyanställd personal genomgå utbildningarna.

Utbildningar för de utförare som har avtal efter den 2 november.

Introduktion för externa utförare

Syftet med utbildningen är att ge en övergripande introduktion för externa utförare i Örebro kommun.

Vänder sig till:

 • Ledningspersonal hos nya utförare av service
 • Ny ledningspersonal hos befintliga utförare

För information kontakta Enheten för uppföljning via egetval@orebro.se.

Rutiner för samverkan

Syftet med utbildningen är att få kunskap om rutiner för hur samverkan ska ske i det dagliga arbetet mellan utförare och den kommunala hälso- och sjukvården.

Vänder sig till:

 • Ny ledningsperson hos befintliga omvårdnadsutförare

För information kontakta Enheten för uppföljning via egetval@orebro.se.

Delegering inom hälso- och sjukvård

Allt om hälso- och sjukvård finns på sidan "Dokument och vägledning inom hälso- och sjukvård".

Förflyttningsteknik och hjälpmedel

Syftet med utbildningen är att öka kompetensen runt förflyttningsteknik och hjälpmedel för att minimera riskerna vid förflyttning för både brukare och personal.

Vänder sig till:

 • Omvårdnadspersonal.

Personer som tidigare gått utbildningen i någon av Örebro läns kommuner behöver inte gå utbildningen

Utbildning

Inbjudan och anmälan för sommarvikarier.

Inbjudan och anmälan till höstens utbildningstillfällen.

När en anmälan är gjord till utbildningen får du en bekräftelse i e-posten om att anmälan är gjord. Kom ihåg att spara denna bekräftelse.

Filmer som ingår i utbildningen.

Avanmälan

För att avboka deltagande ska du följa anvisningen som finns i mejlbekräftelsen du fick vid anmälan.

Det är obligatoriskt att avboka utbildningen.

Om personen som är anmäld till utbildningen skulle få förhinder, då svarsdatum är passerat – meddela detta till kompetensportalen@orebro.se.

Utbildning i vardagsrehabilitering

Utbildningen Introduktion i vardagsrehabilitering är en interaktiv, digital utbildning som ger grundläggande kunskap i vardagsrehabilitering.

Vänder sig till:

 • Utbildningen är för alla som arbetar med omvårdnad, daglig verksamhet och servicetjänster.

Innehåll

Utbildningen innehåller både en teoretisk grund och praktiska tips. Den genomförs individuellt vid datorn, men kan också med fördel användas som ett diskussions­underlag i personalgrupper för fortsatt lärande. Den tar cirka 30 minuter att genomföra. Om du inte hinner igenom hela utbildningen vid ett tillfälle kan du spara och fortsätta senare.

Du hittar utbildningen genom att logga in i It's Learning.

Utbildning i Treserva

Utbildning i kommunens verksamhetssystem Treserva genomförs som en interaktiv utbildning som chefer och medarbetare kan gå igenom vid egen dator. För att få tillgång till systemet It's learning där utbildningen finns måste varje deltagare ha personliga användaruppgifter. Innan utföraren startar sin verksamhet ska utföraren utse en administratör som sedan kan lägga upp användare i It's learning.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap för att kunna få behörighet för att kunna ta emot uppdrag samt dokumentera i Örebro kommuns verksamhetssystem Treserva. Genomgången utbildning är ett krav för att få behörighet i Treserva.

Vänder sig till:

 • Alla som arbetar med omvårdnad, daglig verksamhet och servicetjänster.

Du hittar utbildningen genom att logga in i It's Learning.

Mer information om Treserva och It´s learning

Manualer för Treserva finns på denna sida under rubriken "IT-system"

Kunskap om demenssjukdom

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om personer med demenssjukdom. Utbildningen är interaktiv och finns på Svenskt Demenscentrums hemsida.

Vänder sig till:

 • All omvårdnadspersonal ska genomgå utbildningen.
 • Hos serviceutförare ska en person i företagets ledning ha genomgått utbildningen.

Vård i livets slutskede

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede.

Utbildningen är interaktiv och finns på Palliation ABC

Vänder sig till:

 • Omvårdnadspersonal ska genomgå utbildningen.
 • Personer som tidigare gått GRADE behöver inte gå utbildningen.

Information inför hemgång från sjukhus

Syftet med utbildningen är att kunna ta emot information inför hemgång från sjukhus. Utbildningen är interaktiv och finns på Support e-hälsa för kommun och region. Här kan du hitta länsgemensamma dokument, manualer, riktlinjer, överenskommelser sorterade efter ämnesområde.

Vänder sig till:

 • Ledningsperson hos omvårdnadsutförare.

Frivilliga utbildningar

Här nedan finns information om de utbildningar som är frivilliga.

Öka kompetensen inom förflyttningsteknik och hjälpmedel

Syftet med utbildningen är att öka kompetensen runt förflyttningsteknik och hjälpmedel för att minimera riskerna vid förflyttning för både brukare och personal.

Vänder sig till:

 • Omvårdnadspersonal
  Utbildningen vänder sig till personer som tidigare har gått Introduktionsutbildning – förflyttning lyftkörkort samt arbetat inom vård och omsorg minst ett år.
 • Utbildning
  Inbjudan och anmälan
  När en anmälan är gjord till utbildningen får du en bekräftelse via e-post om att anmälan är gjord. Kom ihåg att spara denna bekräftelse.

Syftet med utbildningen är att få en introduktion om mat, måltider och nutrition

Vänder sig till:

Tidigare dialogträffar

Senast uppdaterad: 23 september 2020
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?