Utbildningar, dialogträffar och enskilda avstämnings­samtal – utförare LOV

Det hålls olika typer av utbildningar och träffar för utförare inom daglig verksamhet, mattjänst, omvårdnad och servicetjänster. Se respektive rubrik nedan.

Dialogträffar

Dialogträffar innebär att godkända utförare och kommunen träffas och tar upp olika aktuella frågor. I bland bjuds olika föreläsare in. Träffarna är frivilliga, men deltagande rekommenderas då många aktuella frågor diskuteras. Ingen anmälan krävs och träffarna hålls i Rådhuset, Drottninggatan 9. Ingång via rådhusets reception. Lokal: Kupolen.

Dialogträffar vård- och omsorgsboende

Datum för informations- och dialogträffar under 2019

15 maj, 23 oktober.

Dagordning och minnesanteckningar 2019

Dialogträffar utförare av service och omvårdnad

Datum för informations- och dialogträffar under 2019

14 februari, 16 maj, 12 september, 12 december.

Dagordning och minnesanteckningar 2019

Dagordning och minnesanteckningar 2018

Dagordning och minnesanteckningar 2017

Dialogträffar mattjänst


Dialogträffar daglig verksamhet

Enskilda avstämningssamtal

Samtliga utförare har möjlighet att boka enskilda avstämningssamtal med Uppföljnings­teamet för rådgivning och stöd gällande den egna verksamheten. Tre träffar à 1,5 timme erbjuds en dag i månaden.

Tider och bokning för enskilt avstämningssamtal

Obligatoriska utbildningar (alla utbildningar nedan)

Här nedan finns information om de utbildningar som är obligatoriska för utförare i valfrihetssystemen. Nya godkända utförare måste genomgå utbildningarna innan de blir möjliga att välja för brukaren. Hos befintliga utförare måste nyanställd personal genomgå utbildningarna.

Introduktionsutbildning ledning

Syftet med utbildningen är att ge en övergripande introduktion för externa utförare i Örebro kommun.

Vänder sig till:

 • Ledningspersonal hos nya utförare av service
 • Ny ledningspersonal hos befintliga utförare

Introduktionsutbildning för utförare av mattjänst anordnas separat vid behov.

Utbildningstillfällen:

Introduktionsutbildning, tisdag 19 november kl. 8.15–12. Vi möter er i Rådhusets reception. Anmälan är obligatorisk och görs till egetval@orebro.se

Här finner du mer information om Introduktionsutbildning. (pdf, 157.3 kB)

För information kontakta Enheten för uppföljning via egetval@orebro.se.

Samverkansutbildning

Syftet med utbildningen är att få kunskap om rutiner för hur samverkan ska ske i det dagliga arbetet mellan externa utförare och samverkanspartners i Örebro kommun.

Vänder sig till:

 • Ny ledningspersonal hos befintliga utförare

Introduktionsutbildning för utförare av mattjänst anordnas separat vid behov.

För information kontakta Enheten för uppföljning via egetval@orebro.se.

Delegering

Allt om hälso- och sjukvård finns på sidan "Dokument och vägledning inom hälso- och sjukvård".

Introduktionsutbildning - förflyttning lyftkörkort

Syftet med utbildningen är att öka kompetensen runt förflyttningsteknik och hjälpmedel för att minimera riskerna vid förflyttning för både brukare och personal.

Vänder sig till:

 • Omvårdnadspersonal hos nya och befintliga utförare av omvårdnad.
  Personer som tidigare gått utbildningen i någon av Örebro läns kommuner behöver inte gå utbildningen

Utbildning

Inbjudan och anmälan

När en anmälan är gjord till utbildningen får du en bekräftelse i e-posten om att anmälan är gjord. Kom ihåg att spara denna bekräftelse.

Avanmälan

För att avboka deltagande ska du följa anvisningen som finns i mejlbekräftelsen du fick vid anmälan.

Det är obligatoriskt att avboka utbildningen.

Om personen som är anmäld till utbildningen skulle få förhinder, då svarsdatum är passerat – meddela detta till kompetensportalen@orebro.se.

Introduktionsutbildning - vardagsrehabilitering

Utbildningen Introduktion i vardagsrehabilitering är en interaktiv, digital utbildning som ger grundläggande kunskap i vardagsrehabilitering.

Vänder sig till:

 • Utbildningen är för alla som arbetar med omvårdnad, daglig verksamhet och servicetjänster.

Innehåll

Utbildningen innehåller både en teoretisk grund och praktiska tips. Den genomförs individuellt vid datorn, men kan också med fördel användas som ett diskussions­underlag i personalgrupper för fortsatt lärande. Den tar cirka 30 minuter att genomföra. Om du inte hinner igenom hela utbildningen vid ett tillfälle kan du spara och fortsätta senare.

Du hittar utbildningen genom att logga in i It's Learning.

Treserva

Utbildning i kommunens verksamhetssystem Treserva genomförs som en interaktiv utbildning som chefer och medarbetare kan gå igenom vid egen dator. För att få tillgång till systemet It's learning där utbildningen finns måste varje deltagare ha personliga användaruppgifter. Innan utföraren startar sin verksamhet ska utföraren utse en administratör som sedan kan lägga upp användare i It's learning.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap för att kunna få behörighet för att kunna ta emot uppdrag samt dokumentera i Örebro kommuns verksamhetssystem Treserva. Genomgången utbildning är ett krav för att få behörighet i Treserva.

Vänder sig till:

 • alla som arbetar med omvårdnad, daglig verksamhet och servicetjänster.

Du hittar utbildningen genom att logga in i It's Learning.

Mer information om Treserva och It´s learning

Manualer för Treserva finns på denna sida under rubriken "IT-system"

Demens ABC

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om personer med demenssjukdom. Utbildningen är interaktiv och finns på Svenskt Demenscentrums hemsida.

Vänder sig till:

 • Hos serviceutförare ska en person i företagets ledning ha genomgått utbildningen
 • Hos omvårdnadsutförare ska all personal ha genomgått utbildningen
Palliativ utbildning

E-utbildning i palliativ vård

Presentation

Palliation ABC är en E-utbildning i allmän palliativ vård som vänder sig till all personal inom vård och omsorg (= omvårdnadsutförare). Utbildningen har utvecklats av Betaniastiftelsen (Palliationsakademin) i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum och är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. E-utbildningen tar totalt cirka 3,5 timmar att genomföra och är indelad i fyra kapitel som kan utföras var för sig. Utbildningen avslutas med en kunskapstest.

Syfte

Syftet med E-utbildningen Palliation ABC är att ge grundläggande kunskap till alla yrkesgrupper för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede. Utbildningens övergripande syfte är att den som är obotligt sjuk ska få god palliativ vård oavsett sjukdom, ålder eller bostadsort samt att närstående får det stöd de behöver och har rätt till.

Innehåll

Palliation ABC utgår från den palliativa vårdens fyra hörnstenar; symtomlindring, teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående.

Efter en introduktion följer fyra kapitel:

 • Kapitel 1 – Fyra sjukdomsförlopp (cirka 60 minuter).
 • Kapitel 2 – Vad är palliativ vård (cirka 10 minuter).
 • Kapitel 3 – Palliativ vård i praktiken: nio tematiska moduler (cirka 2 timmar 20 minuter).
 • Kapitel 4 – Avslutning/summering, vad gör vi nu (cirkaa 10 minuter).

Efter utbildningen kan man göra ett kunskapstest och vid godkänt resultat kan diplom skrivas ut.

Genomförande av E-utbildning

Länk till utbildningen: Palliation ABC, tryck på fliken ”Klicka här för att komma till Palliationsakademin”. Välj ”Ny användare” och skapa ett konto genom att ange mejladress och lösenord. Påbörjad E-utbildning kan sparas och göras vid olika tillfällen.

Nyanställda ska genomföra E-utbildningen i sin helhet, kapitel 1 till 4 under sin introduktion. Efter genomgång av kunskapstest skrivs diplom till E-utbildningen ut och lämnas till enhetschef.

Lifecare Samordnad planering (SP)

Syftet med utbildningen är att kunna ta emot information inför hemgång från sjukhus. Utbildningen är interaktiv och finns på Support e-hälsa för kommun och region. Här kan du hitta länsgemensamma dokument, manualer, riktlinjer, överenskommelser sorterade efter ämnesområde.

Vänder sig till:

 • ledningsperson hos omvårdnadsutförare.

Tidigare dialogträffar

Dialogträffar utförare service och omvårdnad under 2016
Senast uppdaterad: 17 oktober 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?