Utbildningar och dialogträffar - utförare LOV

Det hålls olika typer av utbildningar och träffar för utförare inom daglig verksamhet, mattjänst, omvårdnad och servicetjänster. Se respektive rubrik nedan.

Dialogträffar innebär att godkända utförare och kommunen träffas och tar upp olika aktuella frågor. I bland bjuds olika föreläsare in. Träffarna är frivilliga, men deltagande rekommenderas då många aktuella frågor diskuteras. Ingen anmälan krävs och träffarna hålls i Rådhuset, Drottninggatan 9. Ingång via rådhusets reception. Lokal: Kupolen.

Dialogträffar utförare av service och omvårdnad

Datum för informations- och dialogträffar under 2019

14 februari, 16 maj, 12 september, 12 december.

Datum för dialogträffar under 2018

13 december.

Dagordning och minnesanteckningar 2018

Dagordning och minnesanteckningar 2017

Dialogträffar mattjänst


Dialogträffar daglig verksamhet

Obligatoriska utbildningar (alla utbildningar nedan)

Här nedan finns information om de utbildningar som är obligatoriska för utförare i valfrihetssystemen. Nya godkända utförare måste genomgå utbildningarna innan de blir möjliga att välja för brukaren. Hos befintliga utförare måste nyanställd personal genomgå utbildningarna.

Vänder sig till:

 • Utförare inom service
 • Utförare inom omvårdnad
Introduktionsutbildning ledning

Syftet med utbildningen är att ge en övergripande introduktion för externa utförare i Örebro kommun.

Vänder sig till:

 • Ledningspersonal hos nya utförare av service
 • Ny ledningspersonal hos befintliga utförare

Introduktionsutbildning för utförare av mattjänst anordnas separat vid behov.

Utbildningstillfällen:

För information kontakta Enheten för uppföljning via egetval@orebro.se.

Samverkansutbildning

Syftet med utbildningen är att få kunskap om rutiner för hur samverkan ska ske i det dagliga arbetet mellan externa utförare och samverkanspartners i Örebro kommun.

Vänder sig till:

 • Ny ledningspersonal hos befintliga utförare

Introduktionsutbildning för utförare av mattjänst anordnas separat vid behov.

För information kontakta Enheten för uppföljning via egetval@orebro.se.

Delegering

Allt om hälso- och sjukvård finns på sidan "Dokument och vägledning inom hälso- och sjukvård".

Introduktionsutbildning - förflyttning lyftkörkort

Syftet med utbildningen är att öka kompetensen runt förflyttningsteknik och hjälpmedel för att minimera riskerna vid förflyttning för både brukare och personal.

Vänder sig till:

 • Omvårdnadspersonal hos nya och befintliga utförare av omvårdnad.
  Personer som tidigare gått utbildningen i någon av Örebro läns kommuner behöver inte gå utbildningen

Utbildning

Inbjudan och anmälan

När en anmälan är gjord till utbildningen får du en bekräftelse i e-posten om att anmälan är gjord. Kom ihåg att spara denna bekräftelse.

Avanmälan

Återbud till utbildningen ska inte lämnas i egetval@orebro.se

För att avboka deltagande ska du följa anvisningen som finns i mejlbekräftelsen du fick vid anmälan.

Så här ser exempelmeddelandet ut:

Klicka på denna länk för att komma tillbaka till din svarssida. Där kan du se dina svar och i vissa fall även ändra dem.


https://www.digiviter.com/view-event/mte5mtq2otg&token=1ada2318d479e5b5dc6504a80b875808

Följ länken och avboka deltagandet. Det är obligatoriskt att avboka utbildningen.

Undantag

Om personen som är anmäld till utbildningen skulle få förhinder, då svarsdatum är passerat – meddela detta i egetval@orebro.se

Introduktionsutbildning - vardagsrehabilitering

Utbildningen Introduktion i vardagsrehabilitering är en interaktiv, digital utbildning som ger grundläggande kunskap i vardagsrehabilitering.

Vänder sig till:

 • Utbildningen är för alla som arbetar med omvårdnad, daglig verksamhet och servicetjänster.

Innehåll

Utbildningen innehåller både en teoretisk grund och praktiska tips. Den genomförs individuellt vid datorn, men kan också med fördel användas som ett diskussions­underlag i personalgrupper för fortsatt lärande. Den tar cirka 30 minuter att genomföra. Om du inte hinner igenom hela utbildningen vid ett tillfälle kan du spara och fortsätta senare.

Du hittar utbildningen genom att logga in i It's Learning.

Treserva

Utbildning i kommunens verksamhetssystem Treserva genomförs som en interaktiv utbildning som chefer och medarbetare kan gå igenom vid egen dator. För att få tillgång till systemet It's learning där utbildningen finns måste varje deltagare ha personliga användaruppgifter. Innan utföraren startar sin verksamhet ska utföraren utse en administratör som sedan kan lägga upp användare i It's learning.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap för att kunna få behörighet för att kunna ta emot uppdrag samt dokumentera i Örebro kommuns verksamhetssystem Treserva. Genomgången utbildning är ett krav för att få behörighet i Treserva.

Vänder sig till:

 • Chefer och omvårdnadspersonal hos nya och befintliga utförare av omvårdnad.

Mer information om Treserva och It´s learning

Manualer för Treserva finns på denna sida under rubriken "IT-system"

Demens ABC

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om personer med demenssjukdom. Utbildningen är interaktiv och finns på Svenskt Demenscentrums hemsida.

Vänder sig till:

 • Hos serviceutförare ska en person i företagets ledning ha genomgått utbildningen
 • Hos omvårdnadsutförare ska all personal ha genomgått utbildningen
Palliativ utbildning GRADE

Utbildningen vänder sig till alla omvårdnadsutförare.

Tillsvidareanställda ska genomgå del 1-5, ej tillsvidareanställda ska genomgå del 1-3.

Den webbaserade utbildningen är kostnadsfri för omvårdnadsutförarna. Ingen timersättning är aktuell.

Utbildningen finns här och kräver en inloggning dvs. åtkomst till mejladress (en per person).

I slutet av utbildningen ska man genomgå en kunskapstest.

Palliativ webbutbildning GRADE - rutin (pdf, 203.4 kB)

Lifecare Samordnad planering (SP)

Syftet med utbildningen är att kunna ta emot information inför hemgång från sjukhus. Utbildningen är interaktiv och finns på Support e-hälsa för kommun och region. Här kan du hitta länsgemensamma dokument, manualer, riktlinjer, överenskommelser sorterade efter ämnesområde.

Tidigare dialogträffar

Dialogträffar utförare service och omvårdnad under 2016
Senast uppdaterad: 16 november 2018
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?