Utökning av Container-ID

Här anmäler ni er för att få ytterligare Container-ID för att kunna installera AirWatch container och Care-app i fler mobiltelefoner utöver det antalet Container-ID ni redan har fått er tillsänt.

Container-ID ser ut som följer: ertforetag001, ertforetag002 etc.

Obs! Om en telefon avtegistreats från AirWatch går det bra att återanvända det Container-ID:t.

Anmälan ska göras av behörig beställare vilket är den person som har rätt att upprätta användarkonton för företaget. När anmälan skickas in till IT-avdelningen vid Örebro kommun sker kontroll av behörighet hos angivet företag/organisation.

Uppgifterna skickas till den behörige beställarens personliga inkorg i Treserva.
(ange användarid, t.ex. lovxxxx)
Vad avser anmälan? *

Senast uppdaterad: 8 december 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?