Beställning av fler mobilkonton för externa utförare

För att en extern utförare ska kunna använda en mobil för att utföra de tjänster som är avtalade med Örebro kommun krävs att den är installerad i systemet Airwatch enligt de instruktioner företaget fått. Varje telefon har ett unikt mobilkonto. Företagets kontaktperson får då ett antal mobil­konton via den inbyggda brevlådan i Treserva.

Om en telefon byts ut eller av någon anledning behöver installeras om behöver mobilen avregistreras från AirWatch. Därefter går det bra att använda samma mobilkonto.

Om ert företag behöver fler mobilkonton kan ni beställa det i formuläret nedan.

Anmälan ska göras av behörig beställare.

När anmälan skickas in till IT-avdelningen vid Örebro kommun sker kontroll av behörighet

Beställ mobilkonto
(ange användarid, t.ex. lovxxxx)
Hur många fler mobilkonton behöver ni? * (obligatorisk)
Hur många fler mobilkonton behöver ni?

Senast uppdaterad: 27 mars 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?