Ansökan om användarkonto TES mobil

Med detta formulär kan företag anmäla anställda för att få ett användarkonto i kommunens verksamhetssystem. Det är enbart den behörige beställaren i företaget som kan beställa nya användarkonton, stäm av med din chef vem som är behörig beställare hos din arbetsgivare.

När anmälan skickas in till IT-avdelningen vid Örebro kommun sker kontroll av behörigheter och om den skickades av någon annan än behörige beställaren, kommer beställningen inte att hanteras.

Med ett användarkonto kan den anställde logga in till följande system:

  • TES / Care App
  • Treserva

Notera att genom att beställa ett användarkonto för en nyanställd bekräftar den behörige beställaren att den nyanställde har kunskaper som krävs för att använda verksamhetssystem i enlighet med krav ställda i företagets avtal med kommunen.

Alla manualer och mer information hittas i utförarnas dokumentbank på www.orebro.se/valfrihetssystem
Uppgifterna skickas till den behörige beställarens personliga inkorg i Treserva.
(ange användarid, t.ex. lovxxxx)
Vad avser anmälan? *Ange kategori *Härmed bekräftar jag som behörig beställare att personen som anmäls för behörighet, har avslutat webbutbildningen i Treserva och har de kunskaper som krävs för att få behörigheten. *
Godkänd utförare av? *
Multiple selection

Senast uppdaterad: 8 december 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?