Information om Tes mobil för externa utförare

Tes mobil är ett system för dokumentation av tid och insatser.

Kort om Tes mobil

Tes mobil är ett system för dokumentation av tid och insatser. En klisteretikett med en teknikstav i sätts upp i kundens hem. Den läses av med en särskild telefon, en Tes-mobil, som gör att vi garanterar säkerheten vid informationsöverföringen.

Ett besök som avser trygghetslarm, servicetjänster eller omvårdnad börjar och slutar alltid med att telefonen registrerar tiden hos kunden och kopplas till fakturan. Förutom att registrera tid ger systemet hemvården möjligheter att ta del av uppdateringar av kundernas behov, söka på adresser och på karta.

Från mitten av december startar uppsättningen av klisteretiketter.

Längre ner finns frågor och svar om Tes mobil. Kontakta Servicecenter om du inte hittar svar på din fråga.

Ansökningsformulär

Ansökan om användarkonto TES mobil och Treserva

Beställning av fler mobilkonton för externa utförare

Hela instruktionsfilmen

Instruktionsfilmen uppdelad i fyra delar

Frågor och svar om Tes mobil

Vad är TES?

TES är ett program för att planera och registrera hemtjänstens insatser. Genom det får man tillgång till de kund-/brukaruppgifter som finns lagrade i Treserva (se nedan). TES används både av Örebro kommuns egen hemvård och av de utförare och leverantörer som erbjuds via valfriheten.

Vad är Treserva?

Treserva är ett verksamhetssystem som används bl.a. inom hemvården i Örebro kommun för att stödja administrationen av kund-/brukaruppgifter. Det lagrar uppgifter om födelsedatum, bostadsadress, biståndsbeslut med mera.

Hur har kundbesöken registrerats tidigare?

Fram till nu har hemvården registrerat sina besök med hjälp av en så kallad TES-dosa (reporter). I dosan registreras besöken och de utförda insatserna. TES-dosan fungerar bara hos de personer som har ett analogt larm installerat. Besök hos övriga personer har registrerats manuellt i efterhand.

Varför byter Örebro kommun registreringssystem?

Det nya systemet är oberoende av analoga larmapparater och kan därför användas hos samtliga brukare. Direktregistrering av samtliga besök ger mer tid till brukarna/kunderna då utföraren inte längre behöver registrera sina besök i efterhand. Eftersom de dosor vi använder inte tillverkas längre måste Örebro kommun byta system också av den anledningen.

Vad är TES mobil?

TES mobil är en förenklad variant av TES som installeras i mobiltelefoner och kan användas när hemtjänsten besöker personer i deras hem.

En klisteretikett med inbyggd teknik sätts upp hemma hos kunden. Den kan den läsas av med hjälp av en mobiltelefon som är försedd med en ”läsfunktion” för just dessa etiketter. Identifieringsnummer i klisteretiketten kopplas med kund-/brukaruppgifter som lagras i systemet TES och tillåter att namnet visas på mobiltelefonens skärm. Tack vare det får utförarens personal möjlighet att läsa besöksinformation direkt i mobilen samt registrera alla utförda besök, oavsett om besök var planerat i förväg eller inte.

Data förs över från applikationen i mobiltelefon till debiteringssystemet i Örebro kommun och ger underlag för en kvalitetssäkrad och exakt tids- och insatsbild på fakturan.

Information inom applikationen kan enbart läsas av de av utförarens personal som tillhör den grupp som utför insatser hos just denna person. Kommunikation mellan applikationen och systemet sker på ett säkert sätt så att information som förs över inte kan användas av obehöriga. Mobiltelefonerna är försedda med teknik som gör det möjligt att på distans radera all känslig information om mobilen skulle tappas bort eller bli stulen.

Vilken skillnad gör TES mobil vid registreringen av besöken?

All besöksinformation visas direkt på telefonens skärm och inga utskrivna kopior behövs. Besöken registreras med hjälp av mobiltelefonen istället för av TES-dosan. Under avsnittet ”Tekniska frågor” finns mer information om hur den nya tekniken fungerar.

Påverkas TES mobil av införandet av valfrihetssystemet?

Nej! TES mobil är ett system som kan användas av alla leverantörer och utförare av hemvård. Det är både kvalitetssäkrat och konkurrensneutralt.

Kan tekniken i klisteretiketten ”slå ut” övrig teknik i hemmet?

Nej, det finns ingen möjlighet att tekniken i klisteretiketten kan påverka andra apparater som finns i ett hem.

Kan tekniken i klisteretiketten påverka hälsan?

Det finns inte någon fara för någons hälsa.

Kan man låsa upp ytterdörren med hjälp av den nya tekniken i klisteretiketten?

Nej, det går inte att öppna dörren med hjälp av etiketten.

Går det att läsa av klisteretiketten genom dörren?

Klisteretiketten kan bara läsas av på 2 - 3 centimeters avstånd. Hinder mellan mobilen och etiketten minskar också läsbarhetens distans. Det gör att det är näst intill omöjligt att läsa av etiketten genom dörren. För säkerhets skull testas detta i samband med uppsättningen.

Vilka skillnader kommer man att märka av?

Personen kommer att få en klisteretikett uppklistrad. Den ska sitta lättillgängligt, på insidan av ytterdörren, eller i direkt närhet av ytterdörren. Alla insatser kommer efter uppsättningen av klisteretiketten att registreras direkt i utförarens mobil på plats hos personen som får hjälp.

Många personer har idag ett analogt larm hos sig. Hur påverkar bytet dem?

En klisteretikett sätts upp och den larmapparat de i dag har i sina hem kommer inte längre att användas för registrering av insatser.

Hur påverkas de som idag har ett GSM larm?

Besök hos personer med GSM larm registreras i dag i efterhand. I och med införandet av TES mobil kommer alla besök att kunna registreras direkt på plats, det vill säga på exakt samma sätt som hos alla andra. Den som har ett GSM larm kommer att få ett klisteretikett uppsatt i sitt hem.

Hur påverkas de som inte har något trygghetslarm idag?

Besök hos personer utan trygghetslarm registreras i dag i efterhand. I och med införandet av TES mobil kommer alla besök att registreras direkt på plats, på exakt samma sätt som hos alla andra kunder. Personer som inte har något larm kommer också att få en klisteretikett uppsatt i sitt hem.

Om man byter till privat utförare av hemtjänst – gäller det då också?

Alla besök från hemvård/hemtjänst som man får genom beslut av Örebro kommun registreras genom TES mobil.

Vem sätter upp klisteretiketten hemma hos personen?

Klisteretiketterna kommer att sättas upp av en grupp anställda i kommunen. All personal som kommer för att sätta upp klisteretiketten ska presentera sig, bära namnskylt och visa tjänstelegitimation. De lämnar också efter sig en tryckt information om TES mobil.

Det bor två personer i hushållet och båda har insatser från hemtjänsten. Får de var sin etikett?

Ja, det stämmer! Varje etikett är personlig och kan endast kopplas till en person. Är det två i hushållet som har insatser från hemtjänsten kommer de att få varsin klisteretikett. Dessa kommer sedan att märkas så att utföraren vet vilken etikett som tillhör vem.

Kommer införandet av registreringssystemet, TES mobil, att påverka fakturan?

Nej! Införandet av registreringssystemet TES mobil kommer inte att påverka fakturan. Örebro kommun står för kostnaden.

Vem betalar för det nya registreringssystemet?

Tes mobil är ett arbetsverktyg för hemtjänsten och kostar inget extra för dem vi arbetar för.

Om man byter utförare eller leverantör, byts klisteretiketten då ut?

Nej, man har kvar samma etikett oavsett vilken, eller vilka, utförare man har.

Får man välja var klisteretiketten ska sitta?

Tillsammans med den som kommer för att sätta upp klisteretiketten bestämmer man var den ska sitta. Etiketten behöver dock sitta på en lättillgänglig plats på ytterdörren eller i närheten av ytterdörren och måste sitta så att den går att avläsa med mobiltelefonen.

Kan man byta plats på klisteretiketten vid ett senare tillfälle?

Nej, önskemål om byte av plats ska meddelas till utföraren. Klistret på etiketten kan försvagas om den tas loss, och om inte etiketten sitter rätt och stabilt måste den bytas.

Kan man välja färg på etiketten?

Nej, etiketten finns endast i vitt.

Kan man måla på eller över etiketten?

Nej, den får inte målas över.

Mer information

Magdalena Haczkiewicz
E-post magdalena.haczkiewicz@orebro.se

Senast uppdaterad: 3 juni 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?