Nytt valfrihetssystem för omvårdnadstjänster

Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster ska ersättas av ett system med upphandling av utförare, på samma sätt som man idag har för vård- och omsorgsboenden i kommunen. Även hälso- och sjukvårdstjänster (hemsjukvården), nattverksamheten och trygghetslarm kommer att upphandlas. Det beslutade kommunfullmäktige den 21 mars 2018.

Hemvårdens kunder kommer fortfarande att kunna välja mellan flera leverantörer. Övergången mellan valfrihetssystemen ska ha skett den 15 april 2020. Inom valfrihetssystemet för servicetjänster, kost och daglig verksamhet görs inga förändringar. Inga nya ansökningar från nya leverantörer av omvårdnadstjänster enligt valfrihetssystemet tas emot. Kommunen förbereder just nu för upphandlingen, som startar i maj 2019.

2019-04-10: Vi förbereder underlag för upphandling för omvårdnadstjänster.

2019-03-05: Nuläge och tidplan.

2018-03-22: Mer information om beslutet och effekterna av det.

Senast uppdaterad: 10 april 2019
Publicerad: 5 mars 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?