2019-04-10: Vi förbereder underlag för upphandling för omvårdnadstjänster

Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster ska ersättas av ett system med upphandling av utförare. Även hälso- och sjukvårdstjänster (hemsjukvården) kommer att upphandlas. Kommunen förbereder just nu för upphandlingen, som startar i maj.

Nuvarande valfrihetssystemet för omvårdnadstjänster, som baseras på lagen om valfrihet (LOV), ska ersättas av ett system där ett antal leverantörer istället upphandlas enligt lagen om upphandling (LOU). I det nya valfrihetssystemet ska 50 procent utföras i kommunens egen regi och 50 procent av upphandlade leverantörer. Omställningen till det nya valfrihetssystemet ska ha skett den 15 april 2020.

I framtida upphandlingar ska omsorgstagarnas val av utförare, under föreliggande avtalsperiod, ligga till grund för hur stor andel av vård- och omsorgstjänster som ska upphandlas och hur stor andel som ska utföras i kommunens egen regi.

Förfrågningsunderlag för upphandling

I nuläget tar kommunen fram förfrågnings­underlag för upphandling av vård- och omvårdnadstjänster, som ska beslutas av Programnämnd Social välfärd den 29 april. Upphandlingen omfattar 50 procent av verksamheten och fördelas mellan privata utförare i fem lika stora delar. Andelen avser hela Örebro kommun och tjänster inom:

  • omvårdnad enligt nuvarande LOV,
  • hälso- och sjukvårdsinsatser utförda av legitimerad personal,
  • nattverksamheten,
  • trygghetslarm.

Samtliga utförare måste ha alla insatser och kunderna väljer en utförare.

Dessa tjänster föreslås finnas kvar i kommunal regi:

  • De individer som bara har larm (cirka 150-200 individer).
  • De individer som har enbart hälso- och sjukvårdsinsatser.
  • Primärvårdspatienter (de insatser kommunen utför åt regionen).
  • Psykiatrisk hemsjukvård (kommer från psykiatrisk öppenvård).
  • Medicinskt ansvariga.
  • Omvårdnadshjälpmedel.

Kommunen undersöker möjligheten att ta fram en ersättningsmodell som ska stödja det rehabiliterande arbetssättet och där alla insatser ersätts på ett enhetligt sätt, i samma system. I förfrågningsunderlaget kommer det finnas information om ersättningsmodellen.

Utförarna ska ha egna journalsystem. Kommunen tillhandahåller TES-app för registrering av tid, samt åtkomst till digitala låsen för sina kunder, TES webb för att korrigera besök och insatser samt tillgång till förskrivningsportal.

Mer information

Mer information om det nya valfrihetssystemet för omvårdnadstjänster.

Senast uppdaterad: 11 april 2019
Publicerad: 10 april 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?