Nytt valfrihetssystem för omvårdnadstjänster – för utförare

Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster ska ersättas av ett system med upphandling av utförare, på samma sätt som man idag har för vård- och omsorgsboenden i kommunen. Även hälso- och sjukvårdstjänster (hemsjukvården) kommer att upphandlas. Samma utförare ansvarar förutom för omvårdnad även för stöd inom hälso- och sjukvård, stöd på natten och trygghetslarm. Kommunfullmäktige tog beslut om förändringen den 21 mars 2018.

Upphandlingen om nytt valfrihetssystem inom hemvården avbryts

Upphandlingen om nytt valfrihetssystem för omvårdnadstjänster avbryts på grund av att inkomna anbud inte uppfyller de obligatoriska kraven.

Den 15 april 2020 skulle nuvarande valfrihetssystemet för omvårdnadstjänster, som baseras på lagen om valfrihet (LOV), ersättas av ett system där ett antal leverantörer istället upphandlas enligt lagen om upphandling (LOU). I upphandlingen har inga inkomna anbud uppfyllt de obligatoriska kraven. Därför avbryts nu upphandlingen av nytt valfrihetssystem.

När det finns ett beslut om hur framtidens valfrihetssystem ska se ut kommer du som utförare att få mer information. Syftet med ett nytt valfrihetssystem är att förbättra kvaliteten för omvårdnadstagare genom att skapa förutsättningar för långsiktig planering och ekonomisk stabilitet för dig som utförare.

Hemvårdens kunder kommer fortfarande att kunna välja mellan flera leverantörer. Övergången mellan valfrihetssystemen ska ha skett den 15 april 2020. Inom valfrihetssystemet för servicetjänster, kost och daglig verksamhet görs inga förändringar. Inga nya ansökningar från nya leverantörer av omvårdnadstjänster enligt valfrihetssystemet tas emot. Anbudstiden för upphandlingen gick ut 17 juni.

Mer information om det nya valfrihetssystemet

2019-04-10: Vi förbereder underlag för upphandling för omvårdnadstjänster.

2019-03-05: Nuläge och tidplan.

2018-03-22: Mer information om beslutet och effekterna av det.

Senast uppdaterad: 20 september 2019
Publicerad: 5 mars 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?