Nytt valfrihetssystem för omvårdnadstjänster – för utförare

Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster ska ersättas av ett system med upphandling av utförare, på samma sätt som man idag har för vård- och omsorgsboenden i kommunen. Även hälso- och sjukvårdstjänster (hemsjukvården) kommer att upphandlas. Samma utförare ansvarar förutom för omvårdnad även för stöd inom hälso- och sjukvård, stöd på natten och trygghetslarm. Kommunfullmäktige tog beslut om förändringen den 21 mars 2018.

Upphandlingen om nytt valfrihetssystem inom hemvården avbryts

Upphandlingen om nytt valfrihetssystem för omvårdnadstjänster avbryts på grund av att inkomna anbud inte uppfyller de obligatoriska kraven.

Alla befintliga omvårdnadsutförare har valt att förlänga sina avtal med Örebro kommun. Förlängningen gäller till och med 1 november 2020.

Upphandlingen för nytt valfrihetssystem, som ska baseras på att leverantörer upphandlas enligt lagen om upphandling (LOU), har avbrutits eftersom inga inkomna anbud uppfyllt de obligatoriska kraven. På grund av den avbrutna upphandlingen, beslutade Örebro kommun att erbjuda befintliga omvårdnadsutförare förlängning av sina avtal.

När det finns ett beslut om hur framtidens valfrihetssystem ska se ut kommer du som utförare att få mer information. Syftet med ett nytt valfrihetssystem är att förbättra kvaliteten för omvårdnadstagare genom att skapa förutsättningar för långsiktig planering och ekonomisk stabilitet för dig som utförare.

Senast uppdaterad: 15 november 2019
Publicerad: 5 mars 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?