Nytt valfrihetssystem för omvårdnadstjänster – för utförare

Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster ska ersättas av ett system med upphandling av utförare, på samma sätt som man idag har för vård- och omsorgsboenden i kommunen. Även hälso- och sjukvårdstjänster (hemsjukvården) kommer att upphandlas. Samma utförare ansvarar förutom för omvårdnad även för stöd inom hälso- och sjukvård, stöd på natten och trygghetslarm. Kommunfullmäktige tog beslut om förändringen den 21 mars 2018.

Hemvårdens kunder kommer fortfarande att kunna välja mellan flera leverantörer. Övergången mellan valfrihetssystemen ska ha skett den 15 april 2020. Inom valfrihetssystemet för servicetjänster, kost och daglig verksamhet görs inga förändringar. Inga nya ansökningar från nya leverantörer av omvårdnadstjänster enligt valfrihetssystemet tas emot. Anbudstiden för upphandlingen gick ut 17 juni.

Mer information om det nya valfrihetssystemet

2019-04-10: Vi förbereder underlag för upphandling för omvårdnadstjänster.

2019-03-05: Nuläge och tidplan.

2018-03-22: Mer information om beslutet och effekterna av det.

Information för medborgare

Nytt valfrihetssystem för omvårdnad.

Senast uppdaterad: 18 juni 2019
Publicerad: 5 mars 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?