Beställning av fler mobilkonton för externa utförare

För att en extern utförare ska kunna använda en mobil för att utföra de tjänster som är avtalade med Örebro kommun krävs att den är installerad i systemet Airwatch enligt de instruktioner företaget fått. Varje telefon har ett unikt mobilkonto. Företagets kontaktperson får då ett antal mobil­konton via den inbyggda brevlådan i Treserva.

Om en telefon byts ut eller av någon anledning behöver installeras om behöver mobilen avregistreras från AirWatch. Därefter går det bra att använda samma mobilkonto.

Om ert företag behöver fler mobilkonton kan ni beställa det i formuläret nedan.

Anmälan ska göras av behörig beställare.

När anmälan skickas in till Digitaliseringsavdelningen, Örebro kommun sker kontroll av behörighet.

Beställ mobilkonto
(ange användarid, t.ex. lovxxxx)
Hur många fler mobilkonton behöver ni? * (obligatorisk)
Hur många fler mobilkonton behöver ni?

Mer information

Textfält med en röd stjärna (*) är obligatoriska uppgifter, som måste fyllas i för att din nominering ska kunna skickas in.

Information om behandling av personuppgifter

Programnämnd social välfärd behandlar dina personuppgifter i syfte att utföra beslutade insatser, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1c.

Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!