Valfrihetssystem

Örebro kommun har valfrihet för tjänsterna service, omvårdnad, mattjänst/lunchlåda inom hemvården samt för utförare av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Här finner du information om att bli och vara utförare.

Begränsad tillgänglighet under sommaren 2018

Vi kommer att ha en begränsad verksamhet under veckorna 23-34. Det innebär att ansökningar som kommit in nyligen, eller kommer in under dessa veckor behandlas efter vecka 34. Inga utbildningar för nyligen godkända utförare kommer att erbjudas under dessa veckor.

Under sommaren finns vi tillgängliga på egetval@orebro.se när ni vill komma i kontakt med oss. Personliga mejladresser har begränsad bevakning under sommaren.

/Uppföljningsenheten

Den ökade valfriheten regleras av lagen om valfrihetssystem, LOV. Den innebär att medborgarna får möjlighet att själva välja bland godkända utförare i ett valfrihetssystem, där kommunen är en av flera utförare.

Valfrihetswebben är den nationella webbplatsen för annonsering av valfrihetssystem.

Ansökan istället för upphandling

LOV innebär att kommunen inte behöver göra en traditionell upphandling för att anlita privata utförare av omvårdnad och service. Kommunen bestämmer vilka krav som företag ska uppfylla för att få vara utförare. Kraven formuleras i ett förfrågningsunderlag. Alla företag som uppfyller kraven godkänns. Sedan är det brukarna/kunderna som genom val av utförare styr vilken volym varje utförare får på sin verksamhet. Du finner förfrågningsunderlagen för de aktuella valfrihetssystemen på undersidorna nedan.

Observera att en ansökan måste göras per tjänst som du vill vara utförare inom.

Mer information om respektive tjänst för dig som utförare

Daglig verksamhet - utförare

Mattjänst - utförare

Omvårdnad - utförare

Servicetjänster - utförare

Utbildningar och dialogträffar

Se vilka olika utbildningar och dialogträffar som finns

Pågående utvecklingsarbeten

Rehabiliterande arbetssätt

Blanketter

Här hittar du olika blanketter inom området Vård och stöd

Prenumerera på driftinformation

Högst upp på den här sidan lägger vi driftinformation som rör dig som är utförare.

Fyll i din e-postadress här om du vill ha ett mejl när vi lagt in ny driftinformation.

Senast uppdaterad: 11 juni 2018
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?