Rehabiliterande arbetssätt: Test för att utveckla modellen

Arbetet med hur ett rehabiliterande arbetssätt ska se ut i Örebro kommun går nu in i en ny fas. Idéerna lämnar datorn och fortsätter utvecklas genom test i utvalda verksamheter. Det här kan leda till förändringar i arbetssätt både på kort och lång sikt.

Att vi ska införa ett rehabiliterande arbetssätt har kommunstyrelsen beslutat, men de har inte beslutat hur det ska gå till. Det är det som projekten inom rehabiliterande tar fram förslag på. Nu har arbetet kommit så pass långt att man behöver testa idéer direkt i verksamheten för att komma vidare.

–Vi använder oss av ett lite annorlunda upplägg än vad vi kanske brukar göra. Det innebär att vi utvecklar arbetssätten på medarbetarnivå i utvalda verksamheter, utifrån idéer som vi har tagit fram i projektet och huvudprinciperna i ett rehabiliterande arbetssätt, berättar AnnaStina Henriksson, projektledare för arbetsgruppen som tar fram modellen.

Testa, se hur det gick, ändra och testa igen

I praktiken innebär det här sättet att ta fram modellen att man testar en idé, utvärderar hur det gick, skruvar på idén, testar igen, utvärderar och så vidare tills man har fått fram ett arbetssätt som fungerar bra. Ibland kanske det också innebär att man testar en idé som man sedan förkastar. Eller att en idé som man tyckte var toppen först, blir onödig eller behöver förändras när man har kommit längre i arbetet.

– Det är en stor utvecklingsprocess vi är inne i, och därför känns det extra bra att de som nu testar och utvecklar arbetssätten är undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, boendestödjare, biståndshandläggare osv. som sedan kommer att jobba så här i sin vardag. Det gör att modellen som vi till sist sätter ihop kommer att vila på en stadig grund, säger AnnaStina.

Mötet med medborgaren är det viktiga

Det som man utvecklar just nu är bland annat hur dialogen med medborgaren, gemensam rehabiliteringsplan, teamsamverkan och identifiering och uppföljning av medborgarens mål ska gå till. Det här görs i utsedda enheter inom Förvaltningen för sociala insatser och Vård och omsorg, men berör inte hela enheternas arbete. Upplägget är att ett antal personer testar och utvecklar direkt i sitt vanliga jobb. Det gör de när de möter medborgare vars behov stämmer överens med olika profiler som projektet har tagit fram.

– Viktigast genom hela utvecklingsarbetet är förstås stödet till dem vi är till för. Det är ju det som vi arbetar för att utveckla. Oavsett vilka nya arbetssätt vi testar kommer medborgaren få det stöd som hen ska ha, och förhoppningsvis bättre stöd allt eftersom, säger AnnaStina.

Bra, mer effektiva arbetssätt kan införas direkt

Arbetet kan ge effekt i verksamheten på både kort och lång sikt.

– Hela förslaget för hur vi ska jobba och organisera oss i ett rehabiliterande arbetssätt som helhet kommer att presenteras för kommunstyrelsen, men när vi upptäcker arbetssätt som fungerar bättre än dem vi har idag finns det ingen anledning att vänta. Då kan ansvariga chefer ändra direkt i sin verksamhet, säger AnnaStina.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!