Rehabiliterande arbetssätt: Seniorer tyckte till om välfärdsteknik

Den 28 februari bjöds seniorer in till referensgrupp i Ängens innovationslägenhet. Det som diskuterades var trygghetsskapande välfärdsteknik och kommunens satsning på rehabiliterande arbetssätt.

Syftet med träffen var informera om arbetet som pågår för ett mer rehabiliterande arbetssätt samt att få ta del av medborgarnas tankar och synpunkter om arbetet. Fokus för diskussionerna var hur välfärdsteknik kan användas för att stärka individens självständighet och trygghet.

Diskussionerna varvades med tillfällen att få se och testa morgondagens teknik. Den inbjudna referensgruppen bestod av seniorer som tidigare visat intresse av att vara med i denna typ av sammanhang.

Värdefulla synpunkter om teknikanvändning

Deltagarna var generellt positiva till framtidens teknikmöjligheter och uttryckte önskemål om befintlig välfärdsteknik såväl som utveckling av ny teknik utifrån behov de ser i sin och sina anhörigas vardag.

En återkommande synpunkt var att behovet av mänsklig kontakt inte får förbises samtidigt fanns en vilja att vården ska ta tillvara på teknikens möjligheter för ökad kvalitet och trygghet.

Något som diskuterades mycket under träffen var teknikens användarvänlighet. Gruppen menade att tekniken måste vara enkel att använda eftersom hjärnan inte hänger med på samma sätt när man blir äldre.

Till exempel kan det bli svårt med knappar på olika tekniska apparater och därför behöver tekniken vara så enkel som möjligt. Flera deltagare kom med nya idéer och förslag på områden som kan förbättras och utvecklas.

–Jag tycker att träffen var en framgång och diskussionerna vi hade är värdefulla för det fortsatta arbetet med att införa välfärdsteknik som en del i arbetet för ett mer rehabiliterande arbetssätt i kommunen.

Referensgruppens deltagare var nöjda med träffen och uttryckte att de gärna fortsätter träffa kommunen i dessa typer av forum, säger Elisabeth Miles, digitaliseringsledare som arrangerade träffen.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!