Rehabiliterande arbetssätt: Så arbetar man fram en modell

Hur ska modellen för rehabiliterande arbetssätt se ut i Örebro? Det arbetar ett av de pågående projekten med. Många är involverade i arbetet, via fokusgrupper, intervjuer och i projektgruppen.

Modellen handlar om hur vi ska jobba

Målet med modellprojektet är att ta fram förslag för hur vi ska jobba när vi har ett rehabiliterande arbetssätt, med andra ord förslag till modell, metoder och rutiner.

Konkret handlar det bland annat om att ta fram principer för hur styrningen ska fungera, hur vi behöver se på vår roll i relation till varandra och medborgarna och hur vi får till inflytandet för medborgarna.

Grundläggande för rehabiliterande arbetssätt är ju att medborgaren ska vara en jämlik part genom hela arbetet, från beslut till åtgärd. Modellen ska också bygga på teamarbete med medborgaren, mellan professioner och med civilsamhället.

Intervjuer och workshopar som grund för arbetet

Arbetet med modellen började med att projektet intervjuade medborgare och genomförde flera workshops med chefer och medarbetare från berörda förvaltningar för att ta reda på hur det fungerar nu. Även externa utförare har varit inbjudna att delta.

– Det här gav oss en bild av vilka frågor som vi behöver jobba med framåt. Vi märkte också att det här arbetssättet efterfrågas av dem som vi har pratat med. Det känns som att Örebro är redo och vill jobba med det här, berättar AnnaStina Henriksson, avdelningschef för Myndighetsavdelningen som är projektledare för modellprojektet tillsammans med en extern konsult, Haakon Iversen.

Saker som kom fram i intervjuerna och workshoparna var bland annat att medborgarna idag ofta är passiva mottagare av våra insatser och att vi inte alltid vet om de aktiviteter som utförs enligt plan är det som ger det bästa långsiktiga värdet. Man kunde också se att dagens arbetssätt inte stimulerar och inte heller underlättar samarbetet mellan yrkesområden, insatser, organisationer, medarbetare, medborgare och civila samhället.

Steg två: Case-studier och tester

Steg två är att ta fram hur man skulle kunna arbeta med ett rehabiliterande arbetssätt. För att ta reda på det har projektet genomfört workshops om hur medborgarens väg genom vårt stöd skulle kunna se ut. Det görs genom två case från vård och omsorg och ett från Socialpsykiatrin och boendestöd.

– Här testar vi våra tankar och upptäcker vad vi behöver ändra och anpassa i existerande strukturer för att skapa ett rehabiliterande arbetssätt som håller i vår kommun. berättar AnnaStina Henriksson.

Inbjudna till workshoparna var ett antal medarbetare och andra aktörer som till vardags är delaktiga i utförandet av det som casen berör.

– Det allra mest spännande, men också det svåraste i det här arbetet är att tänka nytt, att lyfta sig över det som redan finns. säger AnnaStina Henriksson.

– Det vi ska skapa nu handlar inte om att skruva lite här och där, så där som vi brukar, utan det handlar om att utgå ifrån en målbild om ett rehabiliterande arbetssätt och våga vända på stenarna och tänka fritt kring vad som behövs för att nå den. Vi behöver vara modiga! avslutar hon.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!