Rehabiliterande arbetssätt: nu startar arbetet i testområdet

Efter en höst av förberedelser, startar nu utvecklingen av ett rehabiliterande arbetssätt i testområdet. Testområdet följer gränserna för Karla och Mikaeli hemvård. Det omfattar alla verksamheter inom Vård och omsorg och Förvaltningen för sociala insatser som finns inom området, samt externa utförare.

Karta över testområdet.

Klicka på bilden för att göra den större.

Testperioden pågår till och med 31 december 2020. Till dess är målet att ha följande på plats:

  • En testad och utvärderad helhet för rehabiliterande arbetssätt.
  • En utvecklad plan för breddinförande.
  • Identifierade möjligheter och hinder för att jobba effektivt med ett rehabiliterande arbetssätt.

Medarbetarna utvecklar arbetssätten

Det är medarbetarna i testområdet som tar fram idéer på nya arbetssätt och testar dem i nära dialog med medborgarna. Utvecklingen genomförs med driv och stöd från en projektledare och fem förändringsledare, som kommer att arbeta direkt med verksamheterna i området.

En del idéer är redan framtagna och testade en gång i förarbetet som är gjort, så de ska fortsätta att testas och vidareutvecklas. Hela arbetet utgår ifrån principerna för rehabiliterande arbetssätt: att alltid arbeta stärkande utifrån medborgarens mål, samarbeta för att nå målen och att medborgaren är en jämlik part hela vägen, från planering till uppföljning.

Så går utvecklingsarbetet till

Upplägget är att titta på hur arbetet från planering till uppföljning ser ut idag, men att ta det ett steg i taget:

– I varje steg kollar vi vad som fungerar bra och vad vi behöver utveckla utifrån ett rehabiliterande arbetssätt. Sedan tar vi fram vad vi vill förbättra, förbereder för test om det behövs och testar direkt i arbetet med medborgaren. Efter det utvärderar både vi och medborgaren hur det fungerade. Om det behövs skruvar vi på idén, testar igen och ser om det blir bättre. Vi testar inte allt på en gång, utan provar en eller några få idéer i taget. Vi kommer att börja smått, i arbetet med en medborgare på varje enhet. När verksamheterna känner sig redo utökar vi till ytterligare medborgare, säger Berit Hjalmarsson, projektledare.

Så har vi börjat och så fortsätter vi

Nästan alla medarbetare i testområdet har fått muntlig information som en start. Externa utförare som har uppdrag inom testområdet är också mer än välkomna att delta i utvecklingsarbetet och kommer att få mer information i februari. Inom Karla hemvård har arbetet påbörjats med en medborgare.

Förstärkt samarbete med civila samhället

En viktig del av rehabiliterande arbetssätt är att se hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet tillsammans med civila samhället kan stärkas och även stärka civila samhällets roll i det arbetet. Parallellt med utvecklingen i testområdet jobbar man därför på en idé tillsammans med bland annat RF-SISU Örebro län.

– Vi vill se hur vi tillsammans kan arbeta innovativt för att minska den ofrivilliga ensamheten och samtidigt bidra till att människor håller sig friska och kan leva självständigt längre. Vi kommer att ansöka om pengar från Vinnova för det här, vilket är en förutsättning för att det ska gå att göra ett verkligt test av det, berättar Berit Hjalmarsson.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!