Rehabiliterande arbetssätt: Inspiration från Odense

I Odense kommun i Danmark har man infört ett rehabiliterande arbetssätt. För deras del har det inneburit stora förändringar i hur man ser på dem man är till för, i samarbetet mellan professioner och i hur organisationen är utformad för att stödja arbetssättet. Nyligen var de här för att dela med sig av sina erfarenheter.

Ta del av seminariet!

Här kan du se powerpointen från seminariet översatt till svenska. (Obs! Inte professionellt översatt) Pdf, 12.4 MB. (Pdf, 12.4 MB)

Här kan du se seminariet med Kim Jensen från Odense kommun i sin helhet (Obs! På danska).

Valde att tänka nytt

Odense är en gammal industristad i stor förändring. Precis som i Sverige och i Örebro ökar antalet äldre och det är fler som behöver stöd, samtidigt som resurserna inte ökar i samma takt. Efter finanskrisen 2009 hade de två val gällande omsorgen: att effektivisera genom nedskärningar eller att tänka helt nytt. De valde det senare alternativet.

19 januari fick Örebro kommun besök av Kim Jensen som är chef för Förvaltningen för äldre och funktionshindrade i Odense kommun. Han berättade för politiker och tjänstemän om Odenses arbete för att införa ett rehabiliterande arbetssätt.

Medborgaren styr sitt eget liv

Det viktigaste med att arbeta rehabiliterande är enligt Kim Jensen att medborgaren är involverad och får möjlighet att styra över sitt eget liv.

– Vår utgångspunkt har varit hur vi kan ge vuxna människor störst möjlighet att agera som just vuxna människor. Tidigare definierade de professionella problemet och målet istället för att fråga vad medborgaren ville. Nu likställer vi medborgarnas input med medarbetarnas input, berättar han.

Avgörande för det nya arbetssättet är att medarbetarna tar samtalet med medborgaren och möter medborgaren på ett nytt sätt. Det handlar, enligt Kim, mycket om att jobba med sig själv.

En annan viktig del med det rehabiliterande arbetssättet är att olika yrkesroller arbetar tillsammans för att stärka medborgaren. Den delen har man i Odense både utbildat i och tydliggjort genom att organisera verksamheten tvärprofessionellt på alla nivåer.

Resultat: mer delaktighet för medborgarna, stärkt roll för medarbetare

Det viktigaste resultatet som Kim lyfter fram är effekterna för medborgarna.

– Nu arbetar vi stärkande med det som medborgarna vill och då höjs motivationen, vilket ger bättre individuella resultat, säger han.

Arbetssättet ger också ekonomiska och professionella vinster. Medarbetarna och deras kompetens har blivit stärkt. Det har också blivit färre brukare i verksamheten, trots att den demografiska utvecklingen går åt motsatt håll. Det betyder att de har utrymme för att ge mer kvalificerad hjälp när medborgaren väl behöver stöd.

Mottagandet av det nya arbetssättet har varit positivt bland medarbetarna. Medborgarna var däremot inte helt positiva till en början. De undrade bland annat varför personalen inte gjorde vissa saker åt dem som de tidigare gjort. Nu är medborgarna dock mycket nöjda, eftersom de känner sig hörda och delaktiga.

För att nå fram: tydlighet, uthållighet och ett steg i taget

– Mötet med medborgarna är utgångspunkten i det hela. Det är därför viktigt att vara tydlig med hur man gör när man arbetar rehabiliterande och hur man ska samarbeta med varandra i olika yrkesgrupper. Det behövs kompetensutveckling och utbildning både i teori och praktik, berättar Kim.

Han säger också att det här är en förändring och en investering som tar tid och som kräver mycket arbete och uthållighet, och att man behöver tänka på att ta ett steg i taget. För Odenses del har det krävts flera mandatperioder för att landa där de är idag. Ur det perspektivet trycker han också på vikten av politisk enighet om riktningen.

– För oss har det varit viktigt att hålla fast vid arbetet med ett rehabiliterande arbetssätt och tro på det långsiktigt, även fast det ibland har känts svårt, avslutar Kim Jensen.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!