Rehabiliterande arbetssätt: Geografiskt test- och utvecklingsområde utsett

I arbetet för ett mer rehabiliterande arbetssätt i Örebro kommun har området för test och utveckling av arbetssättet utsetts. Nu börjar arbetet med att testa arbetssättets olika delar i verkligheten.

Karta över hemvårdsområdena Mikaeli och Karla

Det geografiska test- och utvecklingsområdet blir Örnsro, Rosta, Markbacken, Gamla Hjärsta och Baronbackarna (det område som motsvarar hemvårdsenheterna Mikaeli och Karla). Samma område gäller för både Vård- och omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för sociala insatser samt för externa utförare.

– Vi har valt de här området dels eftersom det finns flera olika verksamheter från de båda förvaltningarna här, dels för att det är ganska varierade områden utifrån socioekonomiska aspekter, säger Berit Hjalmarsson, projektledare.

Arbetssättet testas i verkligheten

I de utvalda test- och utvecklingsområdet kommer olika delar av arbetssättet och de förslag till förbättring som delprojekten tagit fram testas. Delprojekten har tagit fram förslag på ur ett rehabiliterande arbetssätt ska se ut i Örebro kommun inom områdena organisation och medarbetare, kompetens, styrsystem och välfärdsteknik, verksamhetssystem och dokumentation.

– Syftet är att testa och utveckla arbetssättets olika delar, helheten som de bildar och hur de fungerar tillsammans. Vi kommer testa, utvärdera hur det fungerar, ändra och skruva på arbetssättet och sedan testa igen. På det sättet blir det medarbetarna och de som behöver vårt stöd idag som tar fram de färdiga förslagen, säger Berit Hjalmarsson.

Härnäst i arbetet ska grunddata från de utvalda området tas fram. Detta för att vi ska kunna se hur områdets värden ser ut idag och sedan kunna följa förändringar som sker allt eftersom testerna sker.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!