Arbetet för ett mer rehabiliterande arbetssätt fortsätter

Samtliga fem delprojekt inom rehabiliterande arbetssätt har nu lämnat sina slutrapporter. Dessutom har en sammanfattande rapport tagits fram som innehåller förslag på nästa steg i arbetet.

Nästa steg i arbetet för ett mer rehabiliterande arbetssätt föreslås bli en test- och utvecklingsfas. Utgångspunkten för test- och utvecklingsfasen är de underlag och förslag som delprojekten tagit fram.

Under denna fas är tanken att man kommer testa, utvärdera hur det fungerar, ändra och skruva på arbetssättet och sedan testa igen. På det sättet blir det medarbetarna och de som behöver vårt stöd idag som tar fram de färdiga förslagen.

En projektledare och tre till fyra stycken förändringsledare kommer att rekryteras. Dessa ska ge stöd i test- och utvecklingsfasen som är tänkt att starta under våren och förväntas pågå till år 2020. Testerna är tänkta att utföras i ett avgränsat geografiskt område. Vilket område det blir är ännu inte är bestämt.

– Syftet med nästa fas är att testa och utveckla delprojektens olika förslag i verklig miljö. Detta för att skapa goda lösningar som fungerar tillsammans och blir sammanhängande, säger Berit Hjalmarsson, projektkoordinator.

Referensgrupper och inspirationsföreläsningar

Det är viktigt att få ta del av medborgarnas tankar och synpunkter när det nya arbetssättet utvecklas. Därför kommer referensgrupper med medborgare att anordnas under året. Den första referensgruppen kommer ha välfärdsteknik som tema.

– Under året kommer det också att arrangeras tillfällen för inspiration och dialog, i form av afternoon-tea/coffee för chefer, inklusive externa utförare. Vid dessa tillfällen kommer olika föreläsare att ge inspiration med olika teman som relaterar till rehabiliterande arbetssätt, säger Berit Hjalmarsson.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!