Rehabiliterande arbetssätt: Afternoon tea med delaktighet och dialog som tema

Under årets andra afternoon tea/coffee föreläste Bjarne Bruun Jensen om principer för hållbart hälsofrämjande. Han pratade om vikten av delaktighet och dialog. Med sin föreläsning bidrog Bjarne med inspiration inför det fortsatta arbetet för ett mer rehabiliterande arbetssätt i kommunen.

Projektgruppen som leder arbetet med att införa ett mer rehabiliterande arbetssätt i Örebro kommun kommer varje månad anordna afternoon tea/coffee för berörda chefer. Vid varje tillfälle kommer det bjudas på intressanta föreläsningar om olika ämnen som relaterar till rehabiliterande arbetssätt.

Bjarne Bruun Jensen är professor i pedagogik med hälsofrämjande inriktning och arbetar vid Steno diabetescenter i Köpenhamn. Bjarne har forskat om hälsofrämjande i 20 år. I sin forskning har han sett att något av det viktigaste när det kommer till hälsofrämjande är dialogen med medborgarna samt att medborgarna deltar aktivt.

– Aktivt deltagande är en förutsättning för långvarig förändring. Ju mer vi involverar medborgarna desto mer ökar förutsättningarna för förändring, säger Bjarne Bruun Jensen.

Delaktighet i olika former

Bjarne berättade i sin föreläsning om olika former av delaktighet. Han menar att ingen form är bättre än den andra så länge man har en äkta dialog. Det viktiga är inte vem som får idéerna utan den efterföljande dialogen. Bjarne pratade också om att hälsobegreppet behöver innefatta det goda i livet.

– Ett brett och positivt hälsobegrepp bidrar till att inkludera. Istället för att prata om näring ska vi prata om mat och istället för att prata om fysisk aktivitet ska vi prata om rörelse, säger Bjarne Bruun Jensen.

Bjarne Bruun Jensen

Bjarne Bruun Jensen

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!