Rehabiliterande arbetssätt – en del av Nära vård

Örebro kommun arbetar med att införa ett rehabiliterande arbetssätt samtidigt som den nationella omställningen till Nära vård pågår. Målen för båda dessa arbeten är desamma och därför drivs utvecklingen nu samordnat. Det handlar om att ändra både arbetssätt och förhållningssätt inom många olika områden.

För att kunna möta framtidens utmaningar behöver vi byta perspektiv från isolerade stödinsatser till samordning utifrån invånarens behov, från fokus på organisation till fokus på person och relation, från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande och från invånarna som passiva mottagare till aktiva medskapare.

Film om rehabiliterande arbetssätt

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!