Örebro kommuns demensteam

Demensteamet i Örebro kommun består av sjuksköterska, arbetsterapeut och undersköterska. Vi erbjuder stöd och handledning till personal som utför socialtjänst och hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende.

Ta kontakt med oss i demensteamet när du möter personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom och det uppstår problem i samband med att insatser och åtgärder utförs, det kan till exempel handla om BPSD-problematik. Demensteamet kan också vara ett stöd i vårdnivåbedömningar genom att utreda vilken typ av vårdform som kan vara passande utifrån individens behov.

Demensteamet är certifierade utbildare av BPSD-registret, håller i dessa utbildningar och är behjälpliga i implementeringen av BPSD-registret som arbetsmetod på vård- och omsorgsboende.

Demensteamet har också ett uppdrag att följa upp personer som skrivs ut från Ängens minnesmottagning och har fått en demensdiagnos men som inte vill eller behöver ha kontakt med kommunal hälso- och sjukvård än. Detta med syftet att säkerställa att dessa personers behov av insatser och åtgärder följs upp.

Kontakta demensteamet

demensteamet@orebro.se

Matilda Joelsson 019-21 19 75.
Camilla Gunnarsson 019-21 19 76.
Anneli Wendt 019-21 22 43.

demensteamet, fyra personer

Övre raden från vänster: Christina Löf, enhetschef, Camilla Gunnarsson, arbetsterapeut. Nedre raden från vänster: Matilda Joelsson, specialistsjuksköterska, Anneli Wendt, specialistundersköterska.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?