Egenkontroll besiktning av omvårdnadshjälpmedel

  • Mobila personlyftar och taklyftsmotorer ska besiktas varje år.
  • Vårdsängar ska kontrolleras och genomgå en service vart annat år.
  • Duschbritsar ska kontrolleras varje år enligt anvisning.
  • Lyftselar ska besiktigas var 6:e månad.
Senast uppdaterad:

Publicerad: