Egenkontroll basal hygien

Egenkontroll för basal hygien

Egenkontroll

Omfattning

Verktyg

Vårdhygienisk egenkontroll-Hygienrond

1 gång per år (Enheten ansvarar själv att planera in detta innan 1 oktober)

Dokumenterat i protokoll

“Lätt att göra rätt”

2 ggr per år

Självskattnings-blankett

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Senast uppdaterad:

Publicerad: