Hälso- och sjukvård - utförare

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård utgår från Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Inom Örebro kommun utförs hälso- och sjukvård av kommunens legitimerade personal; sjuksköterskor och arbetsterapeuter samt av övrig personal efter instruktion eller delegering från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Här har vi samlat de lagar, styrdokument, riktlinjer och rutiner som gäller för alla utförare av hälso- och sjukvård i Örebro kommun. 

Lagar, nationell vägledning och regional samverkan

Hälso- och sjukvårdsprocessen

För att säkerställa hälso- och sjukvårdsprocessen för den enskilde behövs samverkan och säker informationsöverföring inom teamet och mellan olika aktörer och vid övergången mellan olika vårdgivare.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från MAS/MAR, palliativa samordnare

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelsen vårdgivare Örebro kommun

Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från och med 1 januari 2018. Läs mer på Region Örebro läns webbplats:

Region Örebro Län - Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad: 26 november 2018
Publicerad: 24 april 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?