Dokument och vägledning inom hälso- och sjukvård – för vårdgivare

Här finns riktlinjer, rutiner och metodstöd som gäller för alla utförare av hälso- och sjukvård i Örebro kommun indelat i olika områden.

Observera! För att kunna läsa information på denna sida krävs att man använder webbläsare Edge eller Google Chrome. Webbläsaren Internet Explorer fungerar inte, på grund av att det är en äldre webbläsare som inte uppdateras.

Region Örebro län har en ny webbplats där många dokument som rör kommunal hälso- och sjukvård finns.

Region Örebro läns Vårdgivarwebb 

Lathund till vårdgivarwebben Pdf, 330.4 kB. (Pdf, 330.4 kB)

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Coronaviruset / covid-19 för vårdgivare och personal

Styrdokument som enbart gäller vårdgivaren Örebro kommun

STÖD OCH VÄGLEDNING

Handlingsplaner för externa utförare i Örebro kring Coronavirus

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Vårdprogram, äldre och diabetes – vård, behandling och uppföljning av äldre patienter med typ 1- och typ 2-diabetes som vårdas inom hemsjukvård eller på vårdboende (SKL).

Individuell handlingsplan – För patienter med diabetes som vårdas i vårdboende eller inom hemsjukvård (SKL).

Fotundersökning vid diabetes

STÖD OCH VÄGLEDNING


Styrdokument som gäller enbart vårdgivaren Örebro kommun

Digital signering

Manualer digital signering

Dokumentation

Metodstöd

HSL - dokumentation, checklista för steg 1 och 2 samt e-guider för steg 2

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

EGENKONTROLLER

Socialstyrelsen "Stöd i arbetet med basala hygienrutiner"

Egenkontroll-Basal hygien

Egenkontroll- Avvikelseprocessen

Egenkontroll- Journalgranskning HSL dokumentation

Egenkontroll- Läkemedelshantering

RISKANALYS

Läs mer vad som finns skrivet om riskanalys på intranätet. kvalitetsochverksamhetsutveckling/modellermetoderochverktyg/riskanalys.

Handbok – Risk och händelseanalys – Sveriges kommuner och landsting

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Örebro kommuns övergripande rutiner

STÖD OCH VÄGLEDNING

Dokument om delegering av läkemedelshantering finns i boxen

"Delegering av arbetsuppgifter i hälso– och sjukvården"

Dokument om digital signering finns i boxen

" Journalföring och hantering av personuppgifter"

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Manuella förflyttningar

Metodstöd- Positionering

Metodstöd- Golvlyft

Metodstöd- Taklyft

Metodstöd- Uppresningslyft

Blanketter

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Länsövergripande överenskommelse Palliativ vård

Samverkan mellan Örebro kommun och ASIH

Styrdokument som endast gäller vårdgivaren Örebro kommun

Dokumentation vårdplan

Röd pärm

Palliativa trygghetsplatser

Uppdragshandlingar

Sjukhuskyrkan

Olika kulturer och trossamfund

Region Örebro län ansvarar för att utreda, diagnostisera, behandla, vårda och rehabilitera patienter med psykiska funktionsnedsättningar som kräver psykiatrins specialistkompetens och resurser i öppna och slutna vårdformer.

Kommunen har ansvar gällande boende och möjlighet till meningsfull sysselsättning samt ansvar för medicinska insatser inom den kommunala hemsjukvården, Psykiatriska hemsjukvård.

Styrdokument som gäller alla verksamheter

STÖD OCH VÄGLEDNING

http://ki.se/nasp/start – Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa 

http://spes.se/ – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd

De nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom - stöd för styrning och ledning – Socialstyrelsen

Psykisk hälsa, vägledning 1177.se

Styrdokument som enbart gäller vårdgivaren Örebro kommun

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Riktlinjer för sårbehandling

Trycksår – utredning, prevention och behandling

Förskrivning av behandlande madrass

Från och med 1 december 2018 är rutin för hantering av behandlande madrasser förändrad. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska förskriver behandlande madrass vid sårkategori 3–4.

Kriterier och riktlinjer vid förskrivning av behandlande madrasser

Bedömning inför förskrivning av behandlande madrass – Checklista för omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Blankett – Förskrivning av madrass i behandlande syfte

Prenumerera på uppdateringar

Fyll i din e-postadress här om du vill ha ett mejl när vi uppdaterar informationen på sidan. Och när nya nyhetsbrev publicerats. Vi berättar i mejlet vilka förändringar som skett.

Problem med prenumerationsfunktionen

Tyvärr har vi sedan en tid problem med prenumerationsfunktionen, vi hoppas att den kommer att fungera igen så snart som möjligt.

Hantera prenumeration
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!