Hälso- och sjukvård – för vårdgivare

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård utgår från Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Inom Örebro kommun utförs hälso- och sjukvård av kommunens legitimerade personal; sjuksköterskor och arbetsterapeuter samt av övrig personal efter instruktion eller delegering från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Här har vi samlat de lagar, styrdokument, riktlinjer och rutiner som gäller för alla utförare av hälso- och sjukvård i Örebro kommun. 

Nationella styrdokument och vägledning

Hälso- och sjukvårdsprocessen

För att säkerställa hälso- och sjukvårdsprocessen för den enskilde behövs samverkan och säker informationsöverföring inom teamet och mellan olika aktörer och vid övergången mellan olika vårdgivare.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från MAS/MAR, palliativa samordnare
2020 Nyhetsbrev
2019 Nyhetsbrev
2018 Nyhetsbrev

Patientsäkerhet

Patientsäkerhetsberättelsen vårdgivare Örebro kommun
Systematiskt patientsäkerhetsarbete och Egenkontroller 2019
Senast uppdaterad: 6 april 2020
Publicerad: 24 april 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?