Hälso- och sjukvård – för vårdgivare

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård utgår från Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Inom Örebro kommun utförs hälso- och sjukvård av kommunens legitimerade personal; sjuksköterskor och arbetsterapeuter samt av övrig personal efter instruktion eller delegering från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Här har vi samlat de lagar, styrdokument, riktlinjer och rutiner som gäller för alla utförare av hälso- och sjukvård i Örebro kommun.

Hälso- och sjukvårdsprocessen

För att säkerställa hälso- och sjukvårdsprocessen för den enskilde behövs samverkan och säker informationsöverföring inom teamet och mellan olika aktörer och vid övergången mellan olika vårdgivare.

Processen för hälso- och sjukvård.

Nyhetsbrev

2020

2020

2019

2018

Patientsäkerhet

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?