Samverkansråd – civila samhället och Örebro kommun

Samverkansrådet är ett ytterligare steg i att realisera överenskommelsen, där strategiska frågor kopplade till överenskommelsen är fokus. Målet är att rådets arbete ska bidra till en levande överenskommelse samt förbättrad samverkan och dialog.

I Samverkansrådet sitter tio ledamöter från civila samhället, varav minst en från Örebro Föreningsråd. Tre förtroendevalda, varav minst ett kommunalråd. Ett tjänstemannastöd från Kommunledningskontoret som utgör rådets samordnare och sekreterare. Samverkansrådet träffas fyra gånger per år och vid två av dessa tillfällen anordnas öppna föreläsningar på olika teman.

Möten

  • Samverkansrådets möten är endast öppna för samverkansrådet.
  • Temakvällar är öppna för alla föreningar och organisationer i Örebro kommun.
  • Val- och informationsträffen är öppen enbart för de föreningar/organisationer som undertecknat överenskommelsen om samverkan i Örebro.

Samverkansrådets kalendarium och minnesanteckningar

Samverkansrådets ledamöter 2020

Helena Astvald, Örebro Föreningsråd
Jenny Belin, Studieförbundet Bilda
Mats Einestam, SIMON
Peter Eriksson, NBV
Tina Fingal Swens, Örebro läns idrottsförbund
K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa
Tina Modin, RF-SISU
Shala Ojagh, Studieförbundet Vuxenskolan
Oscar Undevall, RFSL Örebro
Ann-Marie Wulfstrand, Verdandi
Marie Brorson (S)
Johan Kumlin (M)
Per-Åke Sörman (C)

Samverkansrådets ledamöter 2019

Tina Fingal Swens, Eksam
Emelie Bergermark, ABF
Åse Sundqvist, Verdandi
Tina Modin, Örebro länsidrottsförbund
Helena Astvald, Örebro Föreningsråd
Mats Einestam, SIMON
K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa
Peter Eriksson, NBV
Jenny Belin, Studieförbundet Bilda
Hossein Azeri, Kurdiska föreningen
Per Åke Sörman (C)
Marie Brorsson (S)
Johan Kumlin (M)

Samverkansrådets ledamöter 2018

Tina Fingal Swens, Eksam
Kaltum Mohamud, Hyresgästföreningen – HUVA
Emelie Bergermark, ABF

Omid Rezai, Örebro Föreningsråd
Åse Johansson, Verdandi
Tina Modin, Örebro länsidrottsförbund

Helena Astvald, Örebro Föreningsråd
Mats Einestam, SIMON
K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa

Peter Eriksson, NBV
Niclas Persson (MP)
Lennart Bondeson (KD)
Marie Brorson (S)

Datum

Möte

22 januari

Samverkansråd och C-nät kl. 15–17.

Minnesanteckningar Samverkansrådet Cnät 2019-01-22 (pdf, 185.2 kB)

Samverkansråd Agenda 2030 2019-01-22 (pdf, 1.3 MB)

12 februari

Dialogmöte kl. 18–19.30 på Rådhuset. Samverkansrådet bjuder in.

20 mars

Dialogmöte, kl. 18–20 på Rådhuset. Kommunen bjuder in.

24 april

Samverkansråd kl. 17.30–19.30.

Minnesanteckningar Samverkansrådet 2019-04-24 (pdf, 107.2 kB)

14–15 maj

Studiebesök Göteborg, Samverkansrådet och C-nätet.

12 juni

Samverkansråd kl. 17–19.30.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2019-06-12 (pdf, 165.4 kB)

10 september

Remissdialog kl. 18–20.

Öppet dialogmöte om förslag till överenskommelse.

Anteckningar från remissdialog 2019-09-10 (pdf, 188.1 kB)

Presentation – Remissdialog Överenskommelse 2019-09-10 (pdf, 235.2 kB)

23 september

Temakväll med information till civilsamhället om kommunens organisation.

30 september

Samverkansråd och C-nät kl. 18–20.

  • Framtida utmaningar.
  • Aktivitetsplan 2020–2021.
  • Samverkansrådets utveckling.

Minnesanteckningar Samverkansrådet C-nätet 2019-09-30 (pdf, 128.7 kB)

23 oktober

Temakväll om kommunens organisation kl. 18–20.

Kommunens organisation 2019-10-23 (pdf, 1.5 MB)

4 december

Samverkansråd kl. 17–18.

Minnesanteckningar Samverkansrådet 2019-12-04 (pdf, 254.2 kB)

Val- och informationskväll inkl. beslut om överenskommelsen kl. 18.30–20.

Minnesanteckningar Val och information 2019-12-04 (pdf, 130.2 kB)

Datum

Möte

13 februari

Möte Samverkansrådet.

7 mars

Dialogmöte.

4 april

Temakväll.

17 maj

Möte Samverkansrådet.

19 september

Möte Samverkansrådet.

23 oktober

Val- och informationsträff Samverkansrådet 2019. Temakväll.

15 november

Möte Samverkansrådet.

Datum

Möte

16 februari

Möte Samverkansrådet. Minnesanteckning Samverkansrådet 2017-02-16. (pdf, 119 kB)

22 mars

Dialogträff om översiktsplanen.

12 april

Temakväll om Idéburet-offentligt partnerskap (IOP) med Lars Bryntesson från Regeringskansliet.

2 maj

Möte Samverkansrådet. Minnesanteckningar Samverkansrådet 2017-05-02. (pdf, 114.2 kB)

20 september

Temakväll om Europarådskoden med Ludvig Sandholm från Forum idéburna organisationer med social inriktning. Minnesanteckningar. (pdf, 89 kB)

26 september

Möte Samverkansrådet. Minnesanteckning Samverkansrådet 2017-09-26 (pdf, 95.6 kB)

18 oktober

Val- och informationsträff Samverkansrådet 2018.

8 november

Temakväll om den lokala överenskommelsen i Örebro med Karin Bergelv från kansliet för den nationella överenskommelsen inom det sociala området. Inbjudan (pdf, 74.6 kB)

21 november

Möte Samverkansrådet.

Senast uppdaterad: 9 september 2020
Publicerad: 21 januari 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!