Samverkansråd – civila samhället och Örebro kommun

Samverkansrådet är ett ytterligare steg i att realisera överenskommelsen, där strategiska frågor kopplade till överenskommelsen är fokus. Målet är att rådets arbete ska bidra till en levande överenskommelse samt förbättrad samverkan och dialog.

I Samverkansrådet sitter tio ledamöter från civila samhället, varav minst en från Örebro Föreningsråd. Tre förtroendevalda, varav minst ett kommunalråd. Ett tjänstemannastöd från Kommunledningskontoret som utgör rådets samordnare och sekreterare. Samverkansrådet träffas fyra gånger per år och vid två av dessa tillfällen anordnas öppna föreläsningar på olika teman.

Möten

  • Samverkansrådets möten är endast öppna för samverkansrådet.
  • Temakvällar är öppna för alla föreningar och organisationer i Örebro kommun.
  • Val- och informationsträffen är öppen enbart för de föreningar/organisationer som undertecknat överenskommelsen om samverkan i Örebro.

Samverkansrådets kalendarium och minnesanteckningar

Ann-Marie Wulfstrand, Verdandi
Tina Modin, Örebro länsidrottsförbund
Helena Astvald, Örebro Föreningsråd
K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa
Karin Magnholt, KFUM
Mikael Romell, Adolfsbergs områdesgrupp
Tina Fingal Swens, ÖLIF
Jenny Belin, Bilda
Oscar Undevall, RFSL
Shala Ojagh, Studieförbundet vuxenskolan
Jimmy Nordengren (C)
Marie Brorson (S)
Johan Kumlin (M)

Datum

Möte

27 januari

Samverkansråd + C-nät kl. 15–17, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet och C-nät 2021-01-27 Pdf, 269.7 kB. (Pdf, 269.7 kB).

2 mars

AU kl. 13–15, Teams.

24 mars

Samverkansråd kl. 15–17, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2021-03-24 Pdf, 234.3 kB. (Pdf, 234.3 kB)

21 april

Öppen workshop, Programmet för hållbar utveckling kl. 18–20

Målområde 1 – Vägen till vårt hållbara Örebro Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

26 april

AU kl. 11–12, Teams.

18 maj

Samverkansråd kl. 15–17, Teams.

Minnesanteckningar Samverkansrådet 2021-05-18 Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB).

Helena Astvald, Örebro Föreningsråd
Jenny Belin, Studieförbundet Bilda
Mats Einestam, SIMON
Peter Eriksson, NBV
Tina Fingal Swens, Örebro läns idrottsförbund
K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa
Tina Modin, RF-SISU
Shahla Ojagh, Studieförbundet Vuxenskolan
Oscar Undevall, RFSL Örebro
Ann-Marie Wulfstrand, Verdandi
Marie Brorson (S)
Johan Kumlin (M)
Per-Åke Sörman (C)

Datum

Möte

29 januari

Samverkansråd + C-nät kl. 16–18, Föreningarnas hus.
Minnesanteckningar Samverkansrådet och C-nät 2020-01-29 Pdf, 450.9 kB. (Pdf, 450.9 kB).

18 mars

Inställt på grund av corona. Fest - Överenskommelsen om samverkan kl. 17–20, Föreningarnas hus.

22 april

Samverkansråd kl. 15.30–17.30, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2020-04-22 Pdf, 88.3 kB. (Pdf, 88.3 kB).

22 april

 

Inställt p.g.a. corona. Temakväll: Medskapande dialog med Anna-Karin Berglund kl. 13–15 och kl. 18–20. Två seminarier/miniträningar.

26 maj

Samverkansråd kl. 16–17, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2020-05-26 Pdf, 100.3 kB. (Pdf, 100.3 kB).

18 juni

Samverkansråd kl. 10–11, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2020-06-18 Pdf, 152.3 kB. (Pdf, 152.3 kB).

19 augusti

Arbetsgrupp implementering av Överenskommelsen kl. 13.15–14.45, Teams.

9 september

Arbetsutskott kl. 13.15–14.45, Teams.

25 september

Samverkansråd och C-nät kl. 10–12, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansråd och C-nät 2020-09-25 Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB).

15 oktober

Workshop om Demokrati och delaktighet med Agneta Blom kl. 18–20, Zoom.

18 november

Samverkansråd kl. 14–16, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2020-11-18 Pdf, 278.5 kB. (Pdf, 278.5 kB).

För frågor och förslag till Samverkansrådet, välkommen att kontakta:

Helena Astvald, ordförande
ordforande@orebroforeningsrad.se, 072-311 50 09

Anna Fogel, samordnare
anna.fogel@orebro.se, 019-21 18 78

Tina Fingal, vice ordförande
tina.fingal@orebroforeningsrad.se

Jimmy Nordengren (C), kommunalråd
jimmy.nordengren@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!