Områdesgrupper

En områdesgrupp är ett samverkans­forum för att utveckla när­området i syfte att skapa trygghet, gemenskap och trivsel. Områdes­gruppen kraft­samlar kring olika relevanta frågor för att påverka utvecklingen i området. Arbetet bygger på engagemang och intresse.

I dagsläget finns områdes­grupper i Adolfsberg, Axberg, Baronbackarna, Brickebacken, Oxhagen, Varberga och Vivalla. Grupperna består av representanter för boende, föreningar, ideella organisationer och religiösa samfund med flera. Kommunala och andra offentliga aktörer deltar utifrån önske­mål och behov.

I varje områdes­grupp finns en samordnande ideell organisation med en utsedd samordnare som ansvarar för att hålla i träffarna.

Civilsamhällets och den enskilda medborgarens engagemang är avgörande för den lokala samhälls­utvecklingen. Vill du engagera dig eller veta mer, ta kontakt med samordnaren i just ditt bostads­område.

Kontaktuppgifter till områdesgrupperna

Adolfsbergs områdesgrupp

Mikael Romell, Korskyrkan
mikael.romell@folksam.se
070-831 64 40

Axbergs områdesgrupp

Göran Sturve, Hovsta frikyrkoförsamling
g.sturve@gmail.com
070-209 87 74

Mer information om Axbergs områdesgrupp. Pdf, 1.8 MB. (Pdf, 1.8 MB)

Baronbackarnas områdesgrupp

Kenan Keljalic
kenan_keljalic@hotmail.com
073-892 92 86

Brickebackens områdesgrupp

Kinna Artmark, Föreningen Trädet
kinna.artmark@foreningen-tradet.se
019-21 35 58 eller 070-291 34 35

Oxhagen områdesgrupp

Anna Lena Evehäll, Hagakyrkan
annalena.evehall@hagakyrkan.se

Varberga områdesgrupp

Tina Modin, RF-SISU Örebro län
tina.modin@rfsisu.se
019-17 55 40

Vivalla områdesgrupp

Marie Holm, Örebro folkhögskola
marie.holm@orebrofolkhogskola.se
076-805 66 60

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!