Pedagogiskt pris – tidigare pristagare och nominerade

Örebro kommun har delat ut Pedagogiskt pris varje år sedan 2011. Här kan du se alla som nominerats och vilka som vunnit.

Pedagogiskt pris 2017

Vinnare i de olika kategorierna:

Förskola

Eva Thurfjell, Rinkaby förskola.

Motivering: "Du är en genuin och yrkesskicklig pedagog som om och om igen överträffar alla förväntningar. I ditt arbetslag är du drivande och inspirerande i det projekt­inriktade arbets­sätt där norm­kritiskt tänkande och genus­perspektiv har sina givna platser. Din objektivitet och förmåga att hålla fokus på grund­uppdraget bidrar till att skapa trygghet bland både barn och föräldrar. Du lyckas med ditt varma och lugna sätt använda barnens nyfikenhet och intresse i lärandet, där det enskilda mötet med barnet alltid sker i ett större samman­hang. Du har förmågan att ta in världen i det lilla för att rusta barnen för det stora!"

Grundskola/grundsärskola/fritidshem

Helena Löwdahl, Adolfsbergsskolan.

Motivering: "Du har den stora pedagogiska förmågan att begriplig­göra det komplexa. Du skapar med ditt engagemang en stolthet över skolan och en tro på den egna individens möjligheter att utvecklas. Ditt sätt att möta elever, vårdnads­­havare och kollegor lägger en stabil grund av tillit och tro för lärande över alla gränser. Du får andra att vilja prata med inte bara dig utan varandra vilket är en förutsättning för kreativa sam­arbeten mellan arbets­lag och skol­former. Genom att synliggöra styr­dokumenten och skapa fungerande rutiner för över­lämningar skapar du kvalitet i det dagliga skol­arbetet. Du gör skillnad för så många."

Gymnasieskola/gymnasiesärskola

Anna-Eva Olsson, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet.

Motivering: "Du är en gediget yrkesskicklig och inspirerande pedagog med special­kompetenser som ger dig verktygen att nå och lyfta alla elever. Du ser alltid möjlig­heterna och det sprider ett lugn och en positiv anda hos både elever och kollegor. Du driver det systematiska kvalitets­arbetet, alltid med ökad måluppfyllelse och varje elevs behov i fokus. Flerspråkighet, där teckenspråk har en given plats, är en av de kompetenser du målmedvetet uppmuntrar. På din pedagogiska väg har du redan bidragit så mycket till att utveckla Örebros skol­verksamheter. Vi ser alla fram emot den spännande fortsättningen."

Nominerade

Nominerade till Pedagogiskt pris 2017.

Pedagogiskt pris 2016

Vinnare i de olika kategorierna

 • Förskola: Annelie Andersson, Björkhaga förskola.
 • Grundskola/grundsärskola/fritidshem: Anders Österberg Gumaeliusskolan.
 • Gymnasieskola/gymnasiesärskola: Isabella Kronvall, Rudbecksgymnasiet.

Nominerade

Nominerade till Pedagogiskt pris 2016.

Pedagogiskt pris 2015

Vinnare i de olika kategorierna

 • Förskola: Karin Svärdh, SångLärKan, Vivalla förskolor.
 • Grundskola/grundsärskola: Kersti Thelin Ringqvist, Brickebackens skola.
 • Gymnasieskola/gymnasiesärskola: Andreas Liljesson, Thoren Business School.

Nominerade

Nominerade till Pedagogiskt pris 2015.

Pedagogiskt pris 2014

Vinnare i de olika kategorierna

 • Förskola: Helena Yourston, förskolorna i Almbyområdet.
 • Grundskola/grundsärskola: Josefin Nilsson, kvalitetsutvecklare, Navets skola.
 • Gymnasieskola/gymnasiesärskola: Markus Karlsson, Plusgymnasiet.

Nominerade

Nominerade till Pedagogiskt pris 2014.

Pedagogiskt pris 2013

Vinnare i de olika kategorierna

 • Förskola: Mattias Eriksson och Daniel Törnsten, förskolan Emilia.
 • Grundskola/grundsärskola: Malin Bideby, Norrbyskolans fritidshem.
 • Gymnasieskola/gymnasiesärskola: Urban Haglind, Karolinska skolan.

Nominerade

Nominerade till Pedagogiskt pris 2013.

Pedagogiskt pris 2012

Vinnare i de olika kategorierna

 • Förskola: Lotta Harrysson, pedagogista vid förskolorna Junibacken, Fridensberg och Wadköping.
 • Grundskola/grundsärskola: Stora Mellösa skola.
 • Gymnasieskola/gymnasiesärskola: Kvinnerstaskolan.

Nominerade

Nominerade till Pedagogiskt pris 2012.

Pedagogiskt pris 2011

Vinnare i de olika kategorierna

 • Förskola: avdelningen Vallmon på Adolfsbergsskolans förskola.
 • Grundskola/grundsärskola: Mikael Enoksson, Lillåns skola.
 • Gymnasieskola/gymnasiesärskola: Tullängsskolans UF-lärare.

Nominerade

Nominerade till Pedagogiskt pris 2011.

Senast uppdaterad: 21 maj 2018
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?