Pedagogiskt pris

Pedagogiskt pris är en uppmuntran och bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration och ett ökat fokus på pedagogens betydelse och bidra till en ännu bättre utbildning för våra barn.

Nominera

1–30 september 2020 kan du som bor eller arbetar i Örebro kommun nominera en pedagog, en skolledare, en personalgrupp, ett arbetslag eller verksamhet inom förskola, fritidshem eller skola till Pedagogiskt pris 2020.

Om du behöver hjälp, kontakta Servicecenter.

Skickliga pedagoger och skolledare betyder så mycket!

Skickliga pedagoger och skolledare spelar en avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och för hur elever lyckas i skolan. Därför delar Örebro kommun ut Pedagogiskt pris till någon pedagog/skolledare eller grupp av pedagoger som har utmärkt sig i sitt uppdrag och bidragit till ökad måluppfyllelse.

Priset omfattar samtliga kommunala och fristående förskolor och skolor i Örebro och delas ut i fyra kategorier:

 • Förskola
 • Grundskola/grundsärskola/fritidshem
 • Gymnasieskola/gymnasiesärskola
 • Skolledare.

Vad består priset av?

Den totala prissumman är max 50 000 kronor per år. Hur summan fördelas till vardera kategori bedömer en jury. Prissumman ska användas till kompetensutveckling inom yrkesområdet.

Prisutdelning

Vinnarna kommer att tillkännages i början av december och får motta sina priser i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.

Jury

Juryn består av totalt sex personer:

 • Ordförande, Programnämnd barn och utbildning (har utslagsröst)
 • 2:e vice ordförande, Programnämnd barn och utbildning
 • Programdirektör, Barn och utbildning
 • Verksamhetsutvecklare RUC, Örebro universitet
 • Områdeschef för Utbildning och arbetsmarknad, Region Örebro län
 • Kvalitetsdirektör, Örebro kommun.

Kriterier

De nominerade bedöms av juryn utifrån följande kriterier.

Pedagogerna ska:

 • skapa trygghet och arbetsro som ger engagemang och lust att lära
 • utveckla och tänka nytt om arbetssätt och metoder som stöder barns/elevers lärande
 • anpassa undervisningen till varje barns/elevs behov och förutsättningar
 • skapa olika former av samarbeten med barn/elever, kollegor eller annan personal.

Skolledaren ska:

 • stärka sina medarbetare genom att synliggöra deras viktiga pedagogiska arbete och ge förutsättningar för pedagogisk utveckling
 • leda och samordna arbetet på förskolan/skolan på ett framgångsrikt sätt
 • skapa goda förutsättningar för varje barn och elevers utveckling
 • jobba framgångsrikt och strukturerat med verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

Nomineringsprocessen

Följ nomineringsprocessen på Pedagog Örebro

Tidigare pristagare och nominerade

2019 delade Örebro kommun ut Pedagogiskt pris för nionde året i rad.

Här kan du se alla som nominerats och vunnit tidigare år.

Frågor?

Om du har frågor om priset eller hur du ska nominera, vänd dig till Pedagog Örebro.

Rött äpple i händer

Bild: Johan Alp/Scandinav Bildbyrå, freepik.com

Senast uppdaterad: 17 september 2020
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?