Pedagogiskt pris

Pedagogiskt pris är en uppmuntran och bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration och ett ökat fokus på pedagogens betydelse och bidra till en ännu bättre utbildning för våra barn.

Nominera

1–30 april 2019 kunde du som bor eller arbetar i Örebro kommun nominera en enskild pedagog, en personalgrupp, ett arbetslag eller verksamhet inom förskola, fritidshem eller skola till Pedagogiskt pris 2019.

Vi återkommer med information om nomineringsperiod för Pedagogiskt pris 2020.

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

Om du behöver hjälp, kontakta Servicecenter.

Skickliga pedagoger betyder så mycket!

Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och för hur elever lyckas i skolan. Därför delar Örebro kommun ut Pedagogiskt pris till någon eller några pedagoger som har utmärkt sig i sitt pedagogiska uppdrag och bidragit till ökad måluppfyllelse.

Priset omfattar samtliga kommunala och fristående förskolor och skolor i Örebro och delas ut i tre kategorier:

 • Förskola
 • Grundskola/grundsärskola/fritidshem
 • Gymnasieskola/gymnasiesärskola

Vad består priset av?

Den totala prissumman är max 50 000 kronor per år. Hur summan fördelas till vardera kategori bedömer en jury. Prissumman ska användas till kompetensutveckling inom yrkesområdet.

Jury

Juryn består av totalt sex personer:

 • Ordförande, Programnämnd barn och utbildning (har utslagsröst)
 • 2:e vice ordförande, Programnämnd barn och utbildning
 • Programdirektör, Barn och utbildning
 • Viceprefekt för lärarutbildning, Örebro universitet
 • Områdeschef för Utbildning och arbetsmarknad, Region Örebro län
 • Kvalitetsdirektör, Örebro kommun.

Kriterier

De nominerade bedöms av juryn utifrån följande kriterier.

Pedagogerna ska:

 • skapa trygghet och arbetsro som ger engagemang och lust att lära
 • utveckla och tänka nytt om arbetssätt och metoder som stöder barns/elevers lärande
 • anpassa undervisningen till varje barns/elevs behov och förutsättningar
 • skapa olika former av samarbeten med barn/elever, kollegor eller annan personal.

Tidigare pristagare och nominerade

2019 delade Örebro kommun ut Pedagogiskt pris för nionde året i rad.

Här kan du se alla som nominerats och vunnit tidigare år.

Frågor?

Om du har frågor om priset eller hur du ska nominera, vänd dig till kontaktperson eller Servicecenter.

Rött äpple i händer
Senast uppdaterad: 25 mars 2020
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?