Områdesgrupper

I Adolfsberg, Axberg, Baronbackarna, Brickebacken, Oxhagen, Varberga och Vivalla finns områdesgrupper som genom samverkan skapar möjligheter i stadsdelen. Grupperna består av representanter för boende, bostadsföretag, föreningar, kommunala verksamheter, religiösa samfund, med flera.

Områdesgrupperna träffas ungefär tio gånger om året och jobbar med områdesutveckling i form av bland annat stadsdelsarrangemang och trygghetsskapande åtgärder.

I varje områdesgrupp finns en samordnande organisation med en utsedd samordnare som ansvarar för att hålla i träffarna.

Grupperna bygger på engagemang och intresse. Vill du engagera dig eller veta mer, ta kontakt med samordnaren i just ditt bostadsområde.

Kontaktuppgifter till områdesgrupperna

Adolfsbergs områdesgrupp

Mikael Romell, Korskyrkan
mikael.romell@folksam.se
070-831 64 40

Axbergs områdesgrupp

Göran Sturve, Hovsta frikyrkoförsamling
g.sturve@gmail.com
070-209 87 74

Mer information om Axbergs områdesgrupp. (pdf, 1.8 MB)

Baronbackarnas områdesgrupp

Kenan Keljalic
kenan_keljalic@hotmail.com
073-892 92 86

Brickebackens områdesgrupp

Kinna Artmark, Föreningen Trädet
kinna.artmark@foreningen-tradet.se
019-21 35 58 eller 070-291 34 35

Oxhagen områdesgrupp

Anette Carlsson, Kooperativet Träffpunkt
Oxhagenanette.carlsson@traffpunktoxhagen.se
070-262 44 63

Varberga områdesgrupp

Tina Modin, ÖLIF
Tina.modin@olif.se
019-17 55 40

Vivalla omrdåesgrupp

Marie Holm, Örebro folkhögskola
marie.holm@orebrofolkhogskola.se
076-805 66 60

Senast uppdaterad: 3 december 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?