Områdesgrupper

I Adolfsberg, Axberg, Baronbackarna, Brickebacken, Markbacken, Oxhagen, Varberga och Vivalla finns områdesgrupper som genom samverkan skapar möjligheter i stadsdelen. Grupperna består av representanter för boende, bostadsföretag, föreningar, kommunala verksamheter, idrottsföreningar, kyrkor, med flera.

Områdesgrupperna är ett forum för att nå politiker och beslutsfattare och har nära kontakt med Örebro kommun för att kunna vara med och påverka. Man samverkar t.ex. kring

  • stadsdelsarrangemang och traditioner
  • trygghetsfrågor i stadsdelen
  • stadsdelens informationsnät.

Varje månad träffas aktörerna, som bor och/eller verkar i området, för att skapa möjligheter. En samordnande organisation finns för varje områdesgrupp.

För att detta ska vara framgångsrikt, så behövs allas idéer, tankar och hjälp.

Kontaktuppgifter till områdesgrupperna

Adolfsbergs områdesgrupp

Mikael Romell, Korskyrkan,
mikael.romell@folksam.se
070-831 64 40

Axbergs områdesgrupp

Göran Sturve, Hovsta frikyrkoförsamling
g.sturve@gmail.com
070-209 87 74

Mer information om Axbergs områdesgrupp. (pdf, 1.8 MB)

Baronbackarnas områdesgrupp

Muharem Terzic, FK Bosna
muharemterzic@hotmail.com
072-102 43 56

Brickebackens områdesgrupp

Kinna Artmark, Föreningen Trädet
kinna.artmark@foreningen-tradet.se
019-21 35 58 eller 070-291 34 35

Markbackens områdesgrupp

Thomas Rasmusson, Tegelbruket
thomas.rasmusson@tegelbruket.org
070-646 20 21

Oxhagen områdesgrupp

Anette Carlsson, Kooperativet Träffpunkt Oxhagen anette.carlsson@traffpunktoxhagen.se
070-262 44 63

Varberga områdesgrupp

Habib Dilmac , Syrianska föreningen
kansli@syrianska.net
019-10 66 65

Vivalla områdesgrupp

Marie Holm, Örebro folkhögskola
marie.holm@orebrofolkhogskola.se
076-805 66 60

Senast uppdaterad: 1 mars 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?