Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Föräldramedverkan

Föräldrar är en viktig resurs i skolans arbete. Som förälder ska du känna att du alltid är välkommen att besöka oss och vara med ditt barn i skolan.

För att vi ska få en uppfattning om föräldrars syn på skolan görs det brukarenkäter som vi sedan analyserar och tar hänsyn till när vi planerar skolans verksamhet.

Information


Från skolan skickar vi regelbundet information till hemmen. Dessutom anordnas det föräldramöten och drop-in fika på fritids som vi uppmuntrar alla föräldrar att komma på.

Vår förhoppning är att skolans hemsida ska bli en bra och användbar kanal för information.

Individuell utvecklingsplan


Alla elever har en egen utvecklingsplan som görs gemensamt av eleven, föräldrarna och lärare. Du kan läsa mer om den individuella utvecklingsplanen här.

Engagemang och inflytande


På Norrbyskolan har vi spårvisa arbetsenhetsråd och ett skolråd, dessa är de forum man som förälder kan engagera sig i om man vill vara med och aktivt påverka skolans verksamhet.
Dela:

19 maj 2017 • 10.27

Norrbyskolan | Majorsgatan 7 | Box 313 40 | 701 35 Örebro
E-post: norrbyskolan@orebro.se | Fax: 019-21 23 64
Norrbyskolan