Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Föräldrainflytande

Föräldrarna är för barnen de allra viktigaste personerna. För att förbereda barnen för livet och ge dem en stabil grund att stå på, både socialt och kunskapsmässigt, krävs ett stort mått av god samverkan mellan hem och skola.

Betydelsen av föräldraengagemang


Personalen på Hovstaskolan är mycket medveten om detta och ser av den anledningen samarbetet med er föräldrar som helt nödvändigt och mycket viktigt.

Olika forum


Vi bjuder in till föräldramöten, informationsmöten, öppet-hus, utvecklingssamtal och uppföljningssamtal när sådana behövs. Vi upplever att det är en god uppslutning på alla våra möten och det visar också att ni tycker att det är viktigt.

Skolråd


Vi bjuder också in till skolråd, där ni ges möjlighet att föra fram och belysa frågor. Vi har första delen av skolrådet som enhetsråd, då elever ur enhetens elevråd finns med.

Kontakta oss


Som förälder har du alltid möjlighet att ge dina synpunkter. Beroende på frågans art kontaktar du ditt barns lärare, fritidshemspersonal eller någon av rektorerna.
Dela:

19 juni 2017 • 14.17

Besök är uppskattat

Skolan är ingen allmän plats, men du som vårdnadshavare eller annan anhörig är alltid välkommen till Hovstaskolan.

Ditt barn uppskattar säkert att du kommer.

Du bestämmer själv om du vill meddela ditt besök i förväg eller bara göra ett kort spontanbesök.

Hovstaskolan | Lundhagsvägen 5 | Besöksadress: Lundhagsvägen 5 | Karta
E-post: hovstaskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 29 71 | Fax: 019 - 21 30 17
Örebro kommuns webbplats
Hovstaskolan